Piczo

Log in!
Stay Signed In
Do you want to access your site more quickly on this computer? Check this box, and your username and password will be remembered for two weeks. Click logout to turn this off.

Stay Safe
Do not check this box if you are using a public computer. You don't want anyone seeing your personal info or messing with your site.
Ok, I got it
Historia   Mbi Komandantin e shales Bajgores-Kovaqica 1941-1950

            Ukshin Kovaqica
FoTo-UqK
Herojt Nga Shala e Bajgores
17 SHKURT 2008
Ricordo3
Kliko KTU
video klipe
Hashim Thaqi - Adem Jashari
Xheki - Me fat Pavarsia (o bac ADEM JASHARİ)
Gazmend Rama - ADEM JASHARİ
KOSOVA INDEPENDENCE RALLY IN NY
Pavarsia e kosoves Qyteti Peja
Pritja e ** P A V A R S I S **   Në Besian-LLap
Shqiperia Kosova
A D E M   J A S H A R I
R i c o r d o   3
Ricordo3
Kryeredaktor
Nezir MYRTAJ
Kolegjiumi i Redaksisë:
Dilaver Goxhai
Ahmet Qeriqi
Bedri Tahiri
Sheremet Krasniqi
Remzie Zeqiri
Bedri Zyberaj
Murat Musliu
Ruzhdi Jashari
Xhavit Sadriaj
Anëtarë nderi të Redaksisë:
Adem Demaçi
Rifat Jashari


Radhitja kompjuteristke                                                                       Kadrie Gashi
Naim Imeri
                                                Realizimi kompjuterik
                                                                          Rrezart Galica

Fotografia
Habib Zogaj

Dëshmorët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
(Monografi)

Prishtinë
2001
PARATHËNIE

Me daljen në dritë të vëllimit të parë të monografisë “Feniksët e lirisë”, lexuesit shqiptar i jepet mundësia të njihet me jetën dhe veprën e dëshmorëve të rënë nën emblemën dhe me betimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, në luftën e udhëhequr prej saj për çlirimin e trojeve të pushtuara shqiptare.
Hapin për botimin e monografisë "Feniksët e lirisë", Redaksia Dëshmorët e UÇK-së e ka marrë duke u mbështetur në vendimin e Kuvendit Themelues të Veteranëve të Luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, i mbajtur më 23 shtator 2000, në Prishtinë.
Qëllimi i këtij botimi, është prezentimi në mënyrë sa më të plotë, sa më proporcionale dhe të paanshme të heroizmit e të sakrificës sublime të dëshmorëve të luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ky heroizëm do të përjetësohet si pjesë e historisë sonë të shkruar, e cila brezave të ardhshëm do t'u dëshmojë se u desh të derdheshin lumenj gjaku që Kosova të çlirohej nga pushtuesi serb.
Redaksia Dëshmorët e UÇK-së për botimin e monografisë "Feniksët e lirisë" ka marrë hapin ta fillojë këtë punë kolosale duke u nisur nga obligimi që duhet të ndijë secili shqiptar para veprës heroike të dëshmorëve të rënë në luftë për lirinë kombëtare, gjaku i të cilëve qëndron në çdo shkëndijë lirie që ne gëzojmë sot dhe në themelin e lirisë të cilën do ta gëzojnë brezat e ardhshëm.


* * *
Duke pasqyruar jetën dhe veprën e pavdekshme të dëshmorëve të kësaj periudhe historike, në shërbim të lirisë së atdheut, mbi bazën e fakteve të mbledhura nga shokët dhe nga bashkëluftëtarët e dëshmorëve, nga anëtarët e familjeve dhe të afërmit e tjerë të tyre, monografia "Feniksët e lirisë" do të jetë një mjet i fuqishëm i edukimit atdhetar për brezat tanë. Në kujtesën e këtyre brezave, heroizmi i dëshmorëve të lirisë do të tingëllojë zëshëm si porosi jetësore se si duhet jetuar dhe si duhet vdekur , duke mos e bërë rrojtjen vdekje të përditshme, por luftë dhe punë në shërbim të idealeve të lirisë e të atdheut.
Siç dihet, Ushtria Çlirimtare e Kosovës lindi dhe u rrit me një shpejtësi marramendëse për një periudhë shumë të shkurtër, si në asnjë rast të luftërave çlirimtare botërore. Duke u bazuar në faktin se ajo bënte një luftë të drejtë për t’u çliruar nga një ushtri dhjetëra herë më e madhe në numër e shumë herë më e armatosur   me armët më moderne të kohës, Ushtria Çlirimtare e Kosovës fitoi përkrahjen dhe simpatinë e mbarë botës përparimtare liridashëse. UÇK-ja ishte aleate ex officio e NATO-s dhe e SHBA. Prandaj, lufta që bëri Ushtria Çlirimtare e Kosovës ishte lufta   më madhështore, ndërsa akti i flijimit të pjesëtarëve të saj ishte një heroizëm i pashoq.

* * *
Nismën për ngritjen dhe funksionimin e Redaksisë për botimin e monografisë "Feniksët e lirisë" e mori një grup intelektualësh profesionesh të ndryshme, politikisht të shëndoshë, e partiakisht të paanshëm, i cili rreth vetes arriti ta afrojë një numër kuadrosh, që edhe gjatë kohës së luftës që bëri Ushtria Çlirimtare e Kosovës, kishin dëshmuar zell e profesionalizëm, duke kryer me sukses obligimet kombëtare.
Duke marrë parasysh faktin mbi aktivitetin qëllimmirë, por të pakoordinuar, në pasqyrimin dhe përjetësimin e veprës së dëshmorëve të UÇK-së, si dhe mungesën e përkujdesjes përkatëse institucionale, Këshilli Nismëtar kishte projektuar ngritjen e një redaksie në nivel vendi, me një kuadër profesionalisht të përgatitur, e cila do t'i qasej punës për publikimin, në dhjetëra vëllime, të shënimeve të domosdoshme faktografike e dokumentare për të gjithë dëshmorët e luftës që udhëhoqi Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Ngritja e Redaksisë u bë pas prezentimit të këtij projekti, gjithsesi ambicioz, para asociacioneve përkatëse siç janë: Shtabi i Përgjithshëm i TMK-së,   Shoqata e Veteranëve të Luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Shoqata e Invalidëve të Luftës të UÇK-së, Shoqata e Familjeve të Dëshmorëve të Luftës së UÇK-së, si dhe para personaliteteve kyçe, politike e ushtarake, drejtuese të luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Nënshkrimet e përfaqësuesve të këtyre asociacioneve e të këtyre personaliteteve, në shenjë pëlqimi të këtij projekti, kishin domethënien e legjitimitetit moral për Redaksinë e ngritur dhe për punën e filluar nga ajo. Si e tillë, ajo është dhe do të jetë derëhapur për të gjithë ata krijues, individë e institucione, të cilat shprehin vullnet   dhe angazhim për të ndihmuar në realizimin e projektit për botimin e monografisë "Feniksët e lirisë", që ka një rëndësi të veçantë kombëtare. Mbi bazën e këtij legjitimiteti, Redaksia do të funksionojë deri në krijimin e kushteve dhe të rrethanave, të cilat do të mundësojnë marrjen nën përkujdesjen institucionale të këtij projekti. Me ngritjen dhe funksionimin e strukturave qeverisëse në të gjitha nivelet e Kosovës, Redaksia Dëshmorët e UÇK-së shpreson të forcohet e të përkrahet edhe më fuqishëm në punën e saj, duke qenë pjesë obliguese e institucionit përkatës përgjegjës.

* * *
E ndërgjegjshme se do ta kryejë vetëm një pjesë të obligimit tepër të madh dhe se do të mbetet edhe shumë më tepër për të bërë për dëshmorët tanë të mëhershëm e për ata të ardhshëm, Redaksia Dëshmorët e UÇK-së e ka vlerësuar si nevojë të ngutshme dhe ka parashikuar si të mundshëm botimin e monografisë "Feniksët e lirisë", në të cilën do të përfshihen të gjithë dëshmorët e evidentuar deri tash në regjistrat zyrtarë të dëshmorëve të rënë, që nga paraqitja e parë publike e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, më 27 nëntor 1997, e deri në përfundim të tërheqjes së shpallur të forcave të pushtuesit serb nga Kosova, më 21 qershor të vitit 1999*)(Në këtë monografi do të përfshihen, gjithashtu, edhe dëshmorët që kanë rënë në luftërat e mëvonshme për çlirimin e trojeve shqiptare në Preshevë, Medvegjë e Bujanoc, si dhe në Maqedoni). Meqenëse Redaksia Dëshmorët e UÇK-së nuk është kompetente t'ia përcaktojë ndokujt statusin e dëshmorit, gjatë punës së saj, ajo do t'i konsiderojë si zyrtare regjistrat për dëshmorët të formuluar nga shtabet e zonave të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (derisa ekzistonte ajo) dhe nga shtabet e Trupave të Mbrojtjes të Kosovës, më pas. **)(Redaksia do t’i konsiderojë si zyrtare, po ashtu, edhe regjistrat e përpiluara nga organet përkatëse të pushtetit vendor, pas konstituimit të tij). Evidentimi në këta regjistra i dëshmorëve të UÇK-së dhe të luftës së saj nuk është kompetencë e Redaksisë. Shpallja e tyre dëshmorë ishte e drejtë e komandave dhe e shtabeve të rendimeve ushtarake të UÇK-së, e Shtabit   të Përgjithshëm të saj gjatë periudhës së luftës, si dhe e pushtetit vendor pas konstituimit të tij. Regjistrat janë siguruar nga ish-shtabet dhe komandat e batalioneve e të brigadave të zonave operative të UÇK-së dhe më vonë nga ato të Trupave të Mbrojtjes të Kosovës. Po ashtu, Redaksia ka shfrytëzuar edhe regjistrat ekzistuese të   dëshmorëve, të përpiluara nga organet përkatëse të pushtetit vendor.
Redaksia Dëshmorët e UÇK-së ka parasysh faktin se këta regjistra nuk do të jenë përfundimtarë dhe se numri i dëshmorëve të lirisë të periudhës së luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës do të rritet krahas ndriçimit të argumenteve të reja mbi sakrificat e atyre që u flijuan për Kosovën e për trojet shqiptare. Ajo, po ashtu, ka parasysh edhe faktin tjetër, se ky numër i dëshmorëve do të ndryshojë edhe pas krijimit të institucioneve të Kosovës dhe përcaktimit nga ana e tyre të kritereve ligjore lidhur me statusin e dëshmorit të atdheut. Prandaj, në vëllimet e monografisë "Feniksët e lirisë", Redaksia nuk do ta përkufizojë numrin e dëshmorëve të kësaj periudhe në vetëm rreth 1800, sa ai konsiderohet sot. Në këto vëllime do të përfshihen edhe ata që nesër, në bazë të kritereve të caktuara, do ta gëzojnë statusin e dëshmorit. Prandaj, në këtë drejtim, puna e filluar nga Redaksia Dëshmorët e UÇK-së do të jetë një ndihmë e çmueshme edhe për strukturat e ardhshme të pushtetit lokal e të atij qendror në Kosovë, sepse do ta bëjë më të lehtë procesin e korrigjimeve e të plotësimeve të nevojshme në listat e dëshmorëve të rënë në luftën e udhëhequr nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës.

* * *
Gjatë punës së mëtejme, Redaksia Dëshmorët e UÇK-së parasheh botimin e vëllimeve të posaçme edhe me biografitë e dëshmorëve të rënë para dhe pas periudhës së përfshirë në monografinë "Feniksët e lirisë". Duke u përqendruar në fillim, brenda kësaj periudhe, ajo nuk harron faktin se dëshmorët që dje ranë gjatë luftës në Kosovë, kishin për ideal jo vetëm çlirimin e saj, por edhe bashkimin kombëtar. Ishte ky ideal shekullor, që pastaj u ndez në luftën për liri në trojet shqiptare nën pushtimin serb, në Preshevë, Medvegjë e Bujanoc dhe nën atë maqedonas, në Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Vazhdimi i luftës në këto troje, ndonëse, për shkak të rrethanave të caktuara kombëtare e ndërkombëtare, nën uniformat e modifikuara të Ushtrisë Çlirimtare, ishte një përpjekje dhe vazhdim për ta jetësuar aspiratën e të gjithë atyre që më parë u flijuan në Kosovë, nën emblemën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Duke pasur parasysh këtë element shumë të rëndësishëm, Redaksia, dëshmorë të radhëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës i ka konsideruar edhe të gjithë ata dëshmorë që dikur kishin luftuar në kuadrin e kësaj ushtrie, porse më vonë kanë rënë duke luftuar si pjesëtarë të UÇPMB-së ose të Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare. Po për këtë arsye, ajo ka synuar që monografinë kushtuar dëshmorëve të lirisë të rënë në Kosovë, gjatë luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ta titullojë me titullin, domethënia figurative e të cilit do ta pasqyronte në mënyrën sa më të qartë rizgjimin dhe ringjalljen e idealeve të tyre. Është Vlerësuar se emërtimi “Feniksët e lirisë” ***)(Feniksi është   zog mitologjik, i cili ka vetinë të digjet e të ringjallet nga hiri i tij)   simbolizon në mënyrë të kënaqshme figurën e përjetshme të dëshmorëve dhe idealin e tyre.

* * *
Seria në vëllime “Feniksët e lirisë" fillon me regjistrin e dëshmorëve të luftës së UÇK-së, si në asnjë rast të ngjashëm të këtij lloji. Redaksia u përcaktua që ky botim të niste me këtë veçori, pasi Kosova, duke qenë nën protektorat, nuk i ka ende strukturat e veçanta të ligjshme, të cilat do t'i evidentonin normalisht dëshmorët e luftës. Për shkak të kësaj rrethane, është vlerësuar se renditja në regjistër, sipas radhës alfabetike, e jo sipas numrit rendor, do të jetë më e qëlluar. Renditja alfabetike nis me emrin dhe jo me mbiemrin   e dëshmorit, duke përfillur specifikat e traditës shqiptare në këtë çështje. Në krye të renditjes alfabetike të dëshmorëvë qëndron emri i Komandantit Legjendar, Adem Jashari, i cili, që nga shpërthimi i luftës në Kosovë u bë legjendë, jo vetëm për popullin e Kosovës e për luftëtarët e UÇK-së, por edhe për gjithë kombin tonë. Shqiptarët, pa asnjë porosi institucionale, pa asnjë dekret shtetëror dhe pa asnjë imponim të çfarëdoshëm, kudo filluan ta radhitin portretin e tij përkrah atij të Skënderbeut. Pavarësisht se institucionet shkencore dhe ato ligjore, ende nuk e kanë vënë në rendin e ditës për diskutim vlerësimin e kësaj figure madhështore, Redaksia Dëshmorët e UÇK-së e respekton vendimin e kësaj vetëvendosjeje mbarëkombëtare.
Vëllimi i parë i monografisë "Feniksët e lirisë", me regjistrin e emrave të dëshmorëve, paraqet të dhënat për vitin e për vendin e lindjes, si dhe për vitin e për vendin e rënies. Të dhënat e tjera biografike janë parashikuar të jepen në monografitë e shkurtra e të veçanta, që do të vijojnë në vëllimet pasardhëse. Numri i dëshmorëve, biografitë e të cilëve do të botohen në secilin vëllim vijues, është paraparë të përcaktohet në bazë të kritereve të caktuara, duke përfillur edhe përfaqësimin proporcional në përputhje me numrin e dëshmorëve të rënë sipas zonave ushtarake. Me qëllim që secili vëllim të jetë gjithëpërfshirës për të gjitha krahinat e Kosovës e të trevave të tjera shqiptare nga kanë ardhur vullnetarë në radhët e UÇK-së, në çdo vëllim do të ketë dëshmorë nga të gjitha këto vise, në bazë të raportit që ata zënë në numrin ekzistues të regjistrit të përgjithshëm të dëshmorëve të kësaj periudhe.
Në këto vëllime synohet të përfaqësohet tërë Kosova, por edhe të gjitha trevat shqiptare që dërguan djemtë e tyre për çlirimin e saj .

* * *
Hartimi i biografisë së dëshmorëve do të bëhet duke u mbështetur mbi materialin faktografik të mbledhur në terren, sipas të dhënave të parashtruara në pyetësorin e formuluar nga Redaksia. Përpunimi i këtyre të dhënave do të jetë rezultat i punës së përbashkët të kolegjiumit të Redaksisë. Për pasqyrimin sa më të plotë të jetës dhe të veprës së dëshmorëve, si material shtesë faktografik, Redaksia do t'i shfrytëzojë edhe burimet e ndryshme të shkruara, sikurse që janë publikimet e veçanta në shtypin e përditshëm e në atë periodik, si dhe botimet e ndryshme monografike, letrare, historike, publicistike e të tjera. Në treguesin e emrave e të të dhënave, në fund të secilit vëllim të monografisë, Redaksia do të shënojë emrin e autorëve, publikimet e të cilëve janë shfrytëzuar. Në vëllimin e parë të monografisë "Feniksët e lirisë", toponimet për vendlindjet dhe për vendin e rënies së dëshmorëve janë të periudhës së paraluftës e të gjatë luftës të bërë nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Kjo mënyrë e shkrimit të këtyre toponimeve u kushtëzua për shkak të vështirësisë teknike që krahas tyre të vendoseshin edhe toponimet e reja. Mirëpo, ky korrigjim do të realizohet në monografitë e veçanta për secilin dëshmor, ku krahas emërtimit të vjetër, të vendosur brenda kllapave, për çdo fshat, komunë, qytet, krahinë e të tjera, do të shënohet edhe toponimi i ri.

* * *

Kushtet në të cilat Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka zhvilluar një luftë, skajshmërisht të pabarabartë me pushtuesin serb, kanë bërë që një numër i pjesëtarëve të saj të bijnë në fushën e nderit, e që të dhënat për ta të mos mund të kompletohen sot e kësaj dite. Disa prej të rënëve janë trajtuar, apo edhe mund të trajtohen ende si persona të zhdukur. Redaksia ka bërë përpjekje që regjistrat   me emrat e dëshmorëve, të vënë në dispozicion nga shtabet e zonave, të verifikohen hollësisht përmes bashkëpunëtorëve në terren dhe të ekipeve të saj të posaçme. Megjithatë, ajo nuk ka arritur t'i kompletojë shënimet e domosdoshme për të gjithë dëshmorët në regjistër, madje për disa prej tyre nuk ka arritur ta sigurojë asnjë shënim të vetëm. Arsyeja pse një numër dëshmorësh të evidentuar   mbetet pa të dhëna të plota qëndron në faktin se familjet dhe të afërmit e tyre   tashmë ndodhen në vendbanime të ndryshme pa adresë, kurse disa prej tyre edhe jashtë Kosovës. Arsyeja tjetër e mungesës së plotë të të dhënave qëndron në faktin se ata figurojnë në regjistrin e dëshmorëve, ashtu siç kanë mundur të shënohen pas rënies në vijën e frontit, vetëm me emër e mbiemër, apo vetëm me emër e me mbiemër të pasaktë e të përgjithësuar dhe pa asnjë të dhënë tjetër. Me gjithë keqardhjen për këto mangësi, Redaksia e ka vlerësuar të nevojshme paraqitjen e emrit të këtyre dëshmorëve në vëllimin e parë të monografisë "Feniksët e lirisë", me po aq të dhëna sa ka për ta, me shpresë dhe me këmbëngulje që në botimet dhe në vëllimet e tjera të kësaj monografie, të dhënat për ta të paraqiten të plota. Shpresojmë se lexuesi dhe sidomos familjet dhe të afërmit e këtyre dëshmorëve do të kenë ndjenjë mirëkuptimi ndaj vështirësive në të cilat ka hasur Redaksia në këtë drejtim, me bindjen se më e mirë është një rreze e vetme drite, se një terr i plotë.

* * *
Duke iu qasur punës për ndriçimin e jetës e të veprës, të idealit e të sakrificës sublime të dëshmorëve të rënë si pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, në monografinë "Feniksët e lirisë", Redaksia Dëshmorët e UÇK-së nuk   pretendon ta rishkruajë historinë, të cilën këta dëshmorë e kanë shkruar me gjakun e rrjedhur nga damarët e zemrave të tyre. Ajo, me monografinë "Feniksët e lirisë", do ta servojë vetëm lëndën e parë për shkrimin e historisë për këta dëshmorë dhe materialin bazë, mbi të cilin do të mund ta marrin fillin vepra të mëdha historike, letrare e artistike. Po t'ia arrinte këtij qëllimi, Redaksia do të ndihej e lehtësuar nga barra e rëndë që me vetëdashje ia ka ngarkuar vetes dhe njëkohësisht do të ndihej e gëzuar për shlyerjen e një pjese të obligimit të përjetshëm që kemi ndaj atyre që dhanë jetën dhe derdhën gjakun për lirinë dhe bashkimin e kombit.

Redaksia është e vetëdijshme se në këtë vëllim, në të cilin janë publikuar emrat e dëshmorëve, mund të jenë përvjedhur gabime, andaj ajo do t’u jetë mirënjohëse të gjithëve që me vërejtjet dhe sugjerimet e tyre do të ndihmonin për korrigjimin e këtyre gabimeve me rastin e botimit në vijim të vëllimeve të monografisë.
Redaksia
Emri dhe mbiemri             Viti dhe vendi i lindjes     Viti dhe vendi i rënies

Adem Shaban Jashari 1955 Prekaz 1998 Prekaz
Abaz Isuf Thaçi 1964 Ozdrim 1999 Koshare
Abdullah R.Tahiri   1956 Malishevë   1999   Dubravë
Abdullah Sh. Baftiu 1965 Dubravë (Kaç.) 1999 Biçec
Abdumexhid Shahini             1987   Sllupçan               2001   Sllupçan
Abdurrahman Xh. Gerdelaj 1974 Rrenc 1999 Gorozhup
Abdyl Islam Duçi 1937 Ponoshec 1998 Smolicë
Abdyl R. Nimani 1954 Reçicë 1999 Demahmet
Abdyselam A. Ahmeti 1979 Greme 1999 Mollopolc
Abedin A.Vojvoda 1958 Llaushë 1998 Qyqavicë
Abedin Bujupi 1978 Arllat 1998 Negroc
Abedin Dervishaj   1967 Zabllaç 1999 Vrellë
Abedin Hysen Murtezi 1975 Mollopolc 1999 Koshare
Abedin Isë Salihaj 1970 Shushicë       1998 Shushicë
Abedin S. Rexha   1969 Vojnik   1998 Kllodernicë
Abedin Sh. Ferizi 1943 Pasomë 1998 Pasomë
Abedin Tahir Merlaku 1978 Gremnik 1999   Dubël
Abedin Ukë Sumaj 1975 Strellc       1998 Strellc
Abit Isuf Rrahmani 1978 Lubovec 1999 Mitrovicë
Abit P. Sinani 1980 Murgullë 1999 Ahishtë
Abit R. Dullovi   1966 Biçec 1999 Kaçanik
Abush Liman Loku 1978 Kotlinë 1999 Koshare
Adem Ajet Lushtaku 1960 Prekaz i Po. 1998   Qyqavicë
Adem Feriz Gashi 1961 Bajqinë 1999   Kolovicë
Adem Hysni Trepça 1965 Vidishiq 1999   Bajgorë
Adem Isuf Morina 1958 Drenoc 1998   Drenoc
Adem Misin Delia 1956 Zhebel 1999 Zhebel
Adem R. Kamberi 1948 Jashanicë   1999 Pejë
Adem Ramadan Ademi 1968 Galicë   1998 Padesh
Adem S. Berisha 1963 Buqe 1999 Prizren
Adem S. Rakoci   1959 Kaçanik   1999 Rakoc
Adem Sadik Bajrami 1956 Ponoshec 1998 Smolicë
Adem Shaban Mulaj 1940 Tërstenik 1999 Tërstenik
Adem Zeqë Ukëhaxhaj 1964 Carrabreg   1998 Carrabreg
Adile Bahtjar   Jashari 1959 Prekaz   1998 Prekaz
Adnan Adem Berisha 1971 Pozhar 1998   Pozhar
Adnan Ilmi Maliqi 1979 Orllan 1999   Miradi
Adnan N. Krasniqi 1981 Prizren 1999   Nerodime
Adnan R. Loku 1978 Kotlinë   1999   Kotlinë
Adnan Sadik Shyti   1979 Oshlan 1999   Pirç
Adnan SH. Bunjaku 1979 Studime 1999 Studime
Adonis Haxhi Beci 1979 Gjakovë 1999 Devë
Adrian Rexhep Krasniqi 1972 Vranoc 1997   Kliçinë
Afërdita S. Ukshini 1976   Rahovec 1999 Bellacerkë
Afete Hamëz Jashari 1981 Prekaz   1998   Prekaz
Afrim B. Krasniqi 1958 Leskovec 1999 Në burg (Dubravë)
Afrim Bahtir Isufi   1972 Shtuticë 1998   Baks
Afrim Bislim Selmanaj 1978 Savrovë 1999   Koshare
Afrim Buçaj   1963 Lladrofc 1998   Luzhnicë
Afrim Fazli Hajdaraj 1975 Abri e Epërme 1998 Abri
Afrim Haki Morina 1973 Istog 1999   Istog
Afrim Halil Behrami 1967 Izbicë 1999 Izbicë
Afrim Halim Thaçi   1972 Poterk   1999   Poterk
Afrim I. Musliu 1970 Belinc   1998   Pashtrik
Afrim Isa Gagica 1969 Gjilan   1999 Gjilan
Afrim Isë Berisha 1976 Tërstenik 1999 Trubuhoc
Afrim Krasniqi 1975 Lladroviq 1998 Rahovec
Afrim M. Krasniqi 1968 Tërpezë 1999 Koshare
Afrim Miftar Kiqina   1970 Baicë   1998 Abri
Afrim Qazim Meshi 1967 Lubozhdë 1999 Lubozhdë
Afrim Rrahim Krasniqi 1966 Sibofc 1999   Sibofc
Afrim Sadri Gashi   1978 Kryshec 1998 Llaushë
Afrim Selim Gjuraj 1970 Radafc 1999 Bukel
Afrim Sinan Hajrizi 1965 Mitrovicë   1999 Vaganicë
Afrim Syla 1975 Reçak 1999   Reçak
Afrim V. Kalanica                 1980   Jezerc                   2001   Sllupçan
Afrim Vitia 1981 Marec 1999   Bullaj
Afrim Xh. Bajraktari 1971 Polluzhë 1998 Polluzhë
Afrim Xhafer Gashi 1969 Ajvali   1999   Koshare
Agim A. Matoshi 1976 Greme 1999 Doganaj (Kaç.)
Agim A. Nalli 1972 Krushë 1999 Krushë
Agim A. Shala 1970 Jeshkovë 1998   Jeshkovë
Agim Abaz Mazrekaj 1970 Sllup 1998   Koshare
Agim Ajet Duraku   1954 Burojë 1999 Dubravë
Agim Ali Selmanaj 1978 Gllogjan 1999 Ratishë
Agim Bardh Zeneli   1962 Jabllanicë   1999 Rogovë
Agim Brahim Gashi 1961 Sferkë 1999 Dush
Agim Brahim Zekaj 1970 Raushiq 1998 Myleshec
Agim E. Bajrami 1971 Randobravë 1999 Randobravë
Agim H. Ramadani 1963 Zhegër 1999 Koshare
Agim Halil Mëziu   1974 Morinë 1998 Në kufi
Agim Hasan Sadiku 1976 Vidishiq 1999 Studime
Agim I. Kelmendi 1973 Bellacerkë 1998 Bellacerkë
Agim Jusufi 1968 Dumnicë 1999   Uglar
Agim Murat Islami 1971 Taraxhë 1999   Taraxhë
Agim Q. Bajrami   1964 Stagovë 1998 Gabrricë
Agim Rrahim Ramadani   1960 Prekaz i Epërm 1998   Oshlan
Agim Sadri Dervishi 1960   Qikatovë e Vj. 1999   Verbofc
Agaim Nebiu                         1977   Haraçinë       2001   Haraçinë
Agron Berisha 1976 Therandë 1999 Bukosh
Agron H. Krasniqi 1975 Hoçë 1999 Nagafc
Agron Halil Gashi 1978 Sferkë   1999   Dush
Agron I. Bytyçi 1978 Prizren 1999 Romajë
Agron Ismet Rama 1969 Shkabaj 1999   Shkabaj
Agron M. Ramadani 1972 Godanc 1999 Godanc
Agron Niman Mehmetaj   1978 Gllogjan 1998 Gllogjan
Agron Osman Ramaj 1973 Smolicë 1999   Rogovë
Agron Rrahmani 1971   Ballofc   1998 Prishtinë
Agron Sadik Krasniqi 1967   Llapushnik   1998   Në kufi
Agron Sadri Gjocaj 1977   Baballoq 1998   Baballoq
Agron Shaban Gashi 1974 Sibofc   1999   Sibofc
Agron Sherif Berisha 1976   Vasilevë 1999   Vasilevë
Agron Mehmeti 1973   Shtrubullovë   1998   Në kufi
Agush Asllan Gjoci 1976 Rashiq 1999   Rogovë
Agush Zenel Isufi 1971   Gjyrishec 1999   Kamenicë
Ahmet Alush Pantina 1979   Gllarevë   1998   Llazicë
Ahmet Bajram Krasniqi 1966 Dardani 1998 Graboc
Ahmet Deli Shala 1969   Loxhë 1998   Loxhë
Ahmet Ferid Xhikolli 1980 Pejë 1999   Gjakovë
Ahmet H. Shabani 1982 Demahmet 1999 Ahishtë
Ahmet Hoxha 1945 Pleshinë 1999   Në burg (Dubravë)
Ahmet Ibish Haxha 1981   Bajgorë 1999   Maja e Zezë (Shalë)
Ahmet Idriz Pulatani 1976 Morinë 1998 Morinë
Ahmet Ismet Baçaj 1965 Drenoc 1998 Drenoc
Ahmet Kaçiku   1964 Biti e Epërme 1999   Reçak
Ajdin S. Rrahmanaj 1982 Kobaj 1999 Kobaj
Ajet Cenë Rexhaj 1967 Jabllanicë (Pejë) 1999 Në kufi
Ajet Halil Beqiri 1960 Padalishtë 1999   Izbicë
Ajet Halil Rukiqi 1940   Verbofc   1999 Verbofc
Ajet Rexhep Rrahmani 1973   Tërstenik 1999   Trubuhoc
Alajdin F. Elshani 1980 Brestofc 1999 Brestofc
Alajdin M. Berisha 1964   Lez 1998   Lez
Alajdin N. Xhezahiri 1974   Prizren 1999   Jeshkovë
Alban Daut Halilaj 1978   Tërdec 1999   Kishnarekë
Alban Muhamet Ahmeti 1977 Radishevë   1998 Radishevë  
Alban R. Popaj 1975 Bellacerkë 1999 Bellacerkë
Alban Shaqir Ajeti   1978 Gjilan 1999   Zhegoc
Albert Ismet Rama 1983 Shkabaj 1999   Shkabaj
Albesian Sali Mataj   1982   Gjakovë 1999   Osek Pashë
Albrim Z. Fanaj 1978 Vërmicë 1998 Vërmicë
Ali Daut Ivaja 1967   Cernillë 1999   Koshare
Ali Dibran Ahmeti 1942 Prellofc 1999   Baks
Ali H. Krasniqi 1977 Çabiç 1998 Në kufi
Ali H. Krasniqi 1977 Çabiç 1998 Kufi
Ali Halil Krasniqi   1977   Qabiq   1998   Në kufi
Ali Hazir Kalimashi 1961   Kodrali (Deçan) 1998   Kodrali
Ali I. Thaçi 1951 Çifllak 1999 Koshare
Ali Mahmuti                         1981   Hasanbeg             2001   Mateç
Ali Miftar Hasi 1951   Cërmjan 1999   Padesh
Ali Murat Paçarizi 1963   Dragobil 1998   Dragobil
Ali R. Beqa 1973 Kaçanik   1999   Reçak
Ali Rifat Zeneli 1965 Mazhiq 1999   Reshan
Ali Sadik Fejzullahu 1972   Bajgorë 1999   Molliq
Ali Vitia 1960 Marec   1999 Bullaj
Ali Zogaj 1972   Lladroviq   1998 Llapushnik
Altin Sadri Haskaj 1978   Irzniq 1998   Poberc
Alush F. Mustafa   1966   Reçak 1999   Reçak
Antigona Agush Fazliu 1979 Gradicë   1999   Verbofc
Arben Avdyl Ukshini 1976 Morinë 1998 Morinë
Arben Aziz Haliti   1976   Ozdrim   1998 Ozdrim
Arben Bajram Ahmetaj   1970 Gllogjan 1998   Irzniq
Arben Hetem Nura   1978 Açarevë 1999 Açarevë
Arben Istref Krasniqi 1978 Grabanicë 1998 Grabanicë
Arben M. Mehmeti 1976 Jabllanicë 1999 Rakoc
Arben R. Hyseni 1980 Godanc   1998 Pashtrik
Arben S. Bytyçi 1974 Denjë 1998 Denjë
Arben Sh. Salihaj 1978 Shushicë (Istog) 1998 Shushicë
Arben Shaqë Qerimaj   1976 Gllogjan 1998   Rastavicë
Arben Skënder Isufi   1976   Cernicë   1999 Koshare
Arben Tahir Hajdaraj 1976   Shaptej 1998   Gjakovë
Arben Xhemajl Januzaj 1976 Lubozhdë   1999   Burim
Arian Q. Ibrahimi 1978   Shkodër 1998   Rahovec
Arif Demush Gjoci 1965   Gjocaj 1998   Zhare
Arif Gashi 1965 Studençan 1999 Samadraxhë
Arif Halil Hysenaj 1965 Istog   1999 Sejnovë
Arif Ibrahimi                         1969   Llopatë                 2001   Strimë
Arif Ramë Berisha 1968   Qeskovë 1998   Qeskovë
Arif Shpend Dautaj 1959   Gegaj 1998   Babaj Bokës
Arif Spahiu 1980 Samadraxhë 1999 Samadraxhë
Armend Sefedin Qymyri 1976 Gjakovë 1999   Shishman
Armend Tafil Kukleci 1975 Pejë   1998   Drenoc
Arrnaud Pierre Paillard   1971   Paris 1999   Vrojtore
Arsim A. Zogiani 1976 Halilaç 1999 Dubravë
Arsim Arif Rama 1973 Rashkoc   1999   Kodradiq
Arsim Arif Tahiri 1979 Pasomë 1999 Pasomë
Arsim Bali Gashi 1970   Kryshec   1999   Kryshec
Arsim Hamdi Përgjegjaj   1976 Lumbardh 1999 Lumbardh
Arsim Nazmi Muzaçi 1978 Vushtrri 1999   Melenicë
Arsim R. Poniku 1979   Prizren 1998   Tuzus
Arsim R. Zeqiri 1979   Hallaç   1998   Jezerc
Arsim Rexhep Rexhepi 1975   Sazli 1999   Koshare
Arsim Shefki Isufi 1976 Rahovicë 1999   Rahovicë
Arsim Sylejman Bega 1978   Jezerc   1998   Planejë
Arsim Tahir Tahiri   1976   Klinë (Skënderaj)1999   Klinë (Skënderaj)
Artan Nezir Qorraj 1980   Carrabreg 1998   Carrabreg
Artim Sejdi Jashari 1974   Prekaz 1998   Mitrovicë
Arton Adem Lekaj   1983 Lumbardh   1999 Lumbardh
Arton Ahmet Mehmetaj 1979   Gllogjan 1999 Ratishë
Arton Isë Hasanaj 1976 Rakoc 1998 Gllogjan
Arton Shaip Haxhiu 1976   Poklek 1998   Poklek  
Arton Sheh Zogaj   1979 Kaliçan   1999 Koshare
Asllan Can Dinaj 1980   Skivjan 1999   Rugovë
Asllan D. Kleçka 1947 Rahovec 1998 Celinë
Asllan Dinë Rexhepaj 1979   Hereç 1998   Hereç
Asllan Emrulla Berisha 1930 Lez 1998 Lez
Asllan Ramadan Cimili   1972   Melenicë   1999   Melenicë
Asllan Sadik Botusha 1980   Baballoq 1999   Piskotë
Asllan Salih Nikqi 1976 Shtupeq 1999 Shtupeq  
Asllan Sefer Berisha 1965 Rogovë 1999 Rogovë
Asllan Zymer Fazliu   1963   Gradicë   1999   Gradicë
Asret Sylë Poniku 1964 Prizren 1998 Prizren
Astrit Gafurr Bytyçi 1975 Ferizaj 1998 Pashtrik
Astrit Istref Berisha 1981 Ruhot 2001   “Bondstill”
Astrit Xhafer Hadërgjonaj 1977   Sllup   1998   Koshare
Astrit Xhavit Belegu 1970 Pejë 1999 Pejë
Avdi Fazli Shala 1949 Jeshkovë 1998 Jeshkovë
Avdi I. Gjaqku 1971 Hogosht 1999   Pashtrik
Avdi Mustafa                         1955   Haraçinë             2001   Sllupçan
Avdi Smajl Bërdynaj 1955   Radafc 1999   Radafc
Avdi Smajl Kelmendi 1968 Lutogllavë 1999 Tërstenik
Avdullah Ali Morina 1947   Astrazub   1998   Astrazub
Avdullah Gj. Avdullahu 1975 Popoc 1998 Smolicë
Avdullah K. Kodra 1975 Prekaz   1999   Prekaz
Avdullah Z. Bugari 1962 Rahovec 1998 Rahoveca
Avdurrahim D. Shehu 1960 Kaçanik 1999   Në burg (Dubravë)
Avdyl Ali Jasiqi 1966   Jasiq 1998   Zhare
Avdyl Beqiraj 1966 Greikoc 1999 Greikoc
Avdyl Brahim Hasani 1926 Gjakovë 1998 Smolicë
Avdylgafurr. D. Luma 1969 Kaçanik 1999 Në burg (Dubravë)
Avni A. Hajredini 1963 Koshtovë 2000 Mitrovicë
Avni Adem Përgjegjaj   1966   Lumbardh 1998 Isniq
Avni Ali Xhabota 1969 Shtupel   1998 Açarevë
Avni B. Thaçi 1976   Reti 1999   Samadragjë
Avni Bali Sinanaj 1978   Baballoq 1998   Deçan
Avni Buçaj 1980   Lladroc 1999   Lladroc
Avni Dudi 1975   Llaushë 1999   Prishtinë
Avni H. Shehu 1976 Doganaj 1999 Doganaj
Avni Hajdin Klinaku 1973 Bivolak   1999   Strofc
Avni Hodaj 1976 Samadraxhë 1999 Samadraxhë
Avni Hysni Saraçi   1969   Bivolak   1998   Vushtrri
Avni Jetullah Dibrani 1977   Vaganicë 1998 Vërrnicë (Mitrov.)
Avni Nezir Ymeri 1975   Gllamnik 1998   Vendenis
Avni Osman Avdimetaj 1968   Strellc 1998   Në kufi
Avni Rasim Shabani 1972   Dedi 1998   Mazhiq
Aze Zekë Brahimaj 1961 Jabllanicë 1998 Jabllanicë
Azem B. Hajrizi   1970 Kotorr 1998 Radishevë
Azem Babiqi 1968   Marec 1999   Prapashticë
Azem Behluli 1968 Mushtisht 1999 Maçitevë
Azem Kastrati 1945   Nekoc 1999   Zborc
Azem M. Hajdaraj 1974   Abri   1999   Ticë
Azem Q. Zymberi   1968   Prelloc 1999 Morinë
Azem Ukë Musliaj 1972 Shaptej 1999 Gramaçel
Aziz Bajram Gashi 1975   Balincë 1999 Koshare
Aziz R. Tolaj 1965 Potoçan 1999 Koshare
Abdullah Zenë Jashari           1982   Prekaz                 1998   Prekaz
Adem Idriz Jasiqi                   1952   Jasiq                     1998   Hereç
Afrim Nezir Gjokaj               1977 Terstenik             1999     Çiktovë
Afrim Maliqi                         1968   Dobratin             1998     Prishtinp  
Afrim Qamil Shehu 1977   Dobrashec           2000     Blinajë
Afrim Rrahim Kdrasniqi 1970   Sibovc                 1999     Sibovc
Ajvaz Kajtaz Jashari 1980   Prekaz                 1998     Prekaz
Ali Ramadan Jashari 1940   Prekaz                 1998     Prekaz
Alirizan Selimi 1973   Tetovë                 1999   Gorozhu
Ardian XH. Kelmendi   1980   Kusuriq               1999   Gllavicë
Arif B. Mahmutdemaj   1952   Strellc                 1998   Strellc
Arton Guraliu                         ?       Poradec               2001   Shkup
Asret Sylë Poniku   1964   Prizren                 1998   Prizren
Avdullah Adem Çerkezi       1969   Stanovc               1999   Stanovc
Avdyl Ali Osdautaj               1963   Isniq                   1999   Myleshc  
Avni Bislim Kutllovci           1977   Sfërçak                 1998   Në Kufi
Bafti Nexhip Haxhiu   1965 Gjylekreshtë 1999   Gorozhup
Bahri Fazliu 1971   Llaushë 1998 Në kufi
Bahri Ferat Kuqi 1971   Dolak 1999   Sukë -Balincë
Bahri Gallopeni 1978 Therandë 1998 Reshtan
Bahti Buçaj   1956   Lladroc   1999   Lladroc
Bahti Shala 1969 Mushtisht 1999 Bukosh
Bahtir Jahiri 1975 Verbicë (Gjilan) 1999   Marec
Bahtjar Avdyl Morina 1975   Lubizhdë   1999   Rugovë
Bahtjar S. Gashi 1953 H. e Vogël 1999 Zaqisht
Bajram A. Murati 1937 Llapashticë 1998 Llapashticë
Bajram B. Sallahaj 1959 Koznik 1999 Rahovec
Bajram H. Sylejmani 1965   Sadovinë 1998   Jezerc
Bajram H. Veliu 1967 Rahovec 1998 Bllot
Bajram Hakif Latifi 1962   Dumnicë 1999   Prishtinë
Bajram Jashar Berisha   1958 Shtuticë 1998 Shtuticë
Bajram Mehmet Aliu   1968   Likoc 1999   Verbofc
Bajram Metë Kastrati   1955   Polluzhë 1999 Skënderaj
Bajram Rr. Lataj 1974 Carrabreg 2000 Deçan
Bajram Rrustem Gashi 1974   Vërmicë   1999   Negroc  
Bajram Rrustem Gogaj 1943 Deçan 1998 Deçan
Bajram T. Rexhepaj 1968   Zaberxhë 1999   Açarevë
Bajram Thaçi 1963 Lubeçevë 1999 Lubeçevë
Bajram Ukë Musliaj 1969   Shaptej 1999   Shavare (Shalë)
Bajram Xh. Musa 1981 Bajgorë 1999 Maja e Zezë (Shalë)
Bajram Xhemë Zekaj 1963 Abri   1999   Abri
Bajrush R. Mehmeti 1972 Jabllanicë 1999 Rakoc
Baki Sali Pacolli   1955   Marec 1999   Marec
Bardhyl Osmani                   1972   Gjilan                 2001     Rahovicë
Bashkim Avdi Leku 1972   Baicë   1998   Junik
Bashkim Azemi   1967 Zllakuqan 1998   Gorozhup
Bashkim I. Suka 1976 Bllacë 1998 Jeshkovë
Bashkim Idriz Kerolli 1971 Polac 1998   Në kufi
Bashkim J. Krasniqi 1962 Hoçë 1999 Nagafc
Bashkim Kabashi 1979 Leshan 1998 Hoxhaj-Shqipëri
Bashkim Krasniqi   1977   Zllakuçan   1998   Në kufi
Bashkim Mustafë Idrizi 1967   Gjakovë 1999   Koshare
Bashkim Qazim Meshi 1966 Lubozhdë 1999 Lubozhdë
Bashkim R. Vishi 1977 Kaçanik 1998 Jezerc
Bashkim Ramadan Jasiqi 1977   Jasiq 1999   Koshare
Bashkim S. Emini 1976 Vojnovc 1998 Planejë
Bashkim Tahir Muleta 1971 Korroticë 1998   Vasilevë
Bashkim Xh. Mehmetaj 1976   Rudicë 1998   Dobërdol
Bashkim Xh. Selishta 1971 Kranidell   1999   Miresh
Basri Hajzer Beqiri 1975   Okrashticë 1998   Në kufi
Bastri Beqir Hyseni 1970   Skromë 199 Studime
Bastri Canolli 1976   Marec 1999   Marec
Beamir Rr. Memaj 1973 Zhur 1998   Buçe
Bedri Ahmeti   1969   Llapashticë 1999   Llapashticë
Bedri Bajram Berisha 1977   Volljakë 1999 Nafafc
Bedri Bajrami 1974 Shtedim   1999   Majanc
Bedri H. Gashi 1967   Arllat 1999   Pashtrik
Bedri Hajdin Mustafa 1974   Siçevë   1999   Dobërdol
Bedri I. Bislimi 1976 Ballofc 1999 Ballofc
Bedri Isuf Deliu   1959   Rezallë 1999 Rezallë
Bedri Maloku   1956   Bradash   1999 Bradash
Bedri Musli Demaku 1976 Arbri 1999 Abri  
Bedri Veli Shala 1969 Gjergjicë 1998 Junik
Bedrush A. Gashi 1964 Drenoc 1999 Drenoc
Behar Begolli   1978   Tërnavë   1999 Sharban
Behetjar Avdyl Morina 1975 Lubizhdë 1999   Rogovë
Behram Hazir Morina 1959   Gllobar 1998   Çirez
Behram S. Behrami 1954 Pollatë 1999 Pollatë
Behxhet Brajshori 1961   Sharban 1999   Sharban
Behxhet I. Karaxha 1969 Çitak   1998   Gllobar
Behxhet Shaban Hamza   1965 - 1999   Koshare
Bejtë A. Kajdomçaj 1959 Lugishtë 1999 Koshare
Bejtë N. Nebihu 1973   Damanek 1999 Plluzhinë
Bejtë Pajazit Rexhepi   1974   Korroticë   1999 Vasilevë
Bejtë Xhemajl Rexhepi 1972   Korroticë   1999 Vasilevë
Bekë Sefer Hadërgjonaj   1976   Sllup 1998   Koshare
Bekim A. Sylka 1972 Rahovec 1999 Rahovec
Bekim Ahmet Doroci 1974   Braboniq 1999   Zmiç (Mitrovicë)
Bekim Bekteshi 1981 Samadraxhë 1998 Zaqisht
Bekim Fazli Berisha 1967 Graboc 1998   Junik
Bekim H. Mani 1973 Përpllac 1999 Përpellac
Bekim H. Osmani   1979   Jezerc 1998 Jezerc
Bekim Halil Kelmendi 1973 Llabjan 1999 Staradran
Bekim Halit Krasniqi 1975   Negroc 1999   Negroc
Bekim I. Gashi 1976 Krushë e M. 1999   Krushë
Bekim Lushaku   1978   Podujevë 1998 Dobratin
Bekim Lutfi Thaçi 1968   Dushanovë 1999   Padesh
Bekim Fazli Berisha         1967   Graboc               1998   Junik
Bekim M. Berisha 1971   Lez 1998   Lez
Bekim Maliqi   1976   Batllavë   1998 Kaqandoll
Bekim Nezir Toverlani 1968 Klinac 1999 Koshare
Bekim Q. Bytyçi 1978 Denjë 1998 Pashtrik
Bekim Salih Alia 1974   Hereç   1998 Koshare
Bekim Sefer Mavraj 1977 Staradran 1999 Trubuhoc
Bekim Sh. Isma 1971 Rahovec 1999 Rahovec
Bekim Shaban Zenuni 1973 Beçiq 1999 Beçiq
Bekim Shaqir Kodra 1981 Prekaz   1999   Llapushnik
Bekim Shefqet Mazrekaj 1976   Sllup 1998   Koshare
Bektesh Nuhë Haliti 1975   Gllavotinë 1998   Apterushë
Beqë Binak Lokaj   1968   Sllup 1998   Koshare
Beqë Sefer Gashi 1959 Buçan 1999 Zhebel
Beqir Brahim Rexhepi 1968 Çirez 1998   Likoshan
Beqir Haxhë Qufaj 1977   Prejlep 1998   Prejlep
Beqir Kamer Hyseni 1959 Skromë 1999 Studime
Beqir Losh Mehmetaj 1969   Isniq 1998   Mylyshec
Beqir Nebih Mehaj   1936 Prekaz 1999 Çubrel
Beqir Sefë Gashi         1966   Mleçan     1998   Në kufi
Beran M. Gashi 1974 Prizren 1999 Gorozhup
Besim A. Kabashi 1972 Opterushë 1999 Dubravë
Besim Ali Rama 1963 Batushë   1999 Shishman
Besim Berisha 1976   Sharban   1999   Sharban
Besim Bilall Ukëhaxhaj 1962 Carrabreg 1998 Carrabreg
Besim Daut Halilaj 1967   Tërdec 1998   Llapushnik
Besim Hamëz Jashari 1982   Prekaz   1998   Prekaz
Besim Isë Vitia 1969   Marec 1999   Viti
Besim Ismail Nuka 1972   Mitrovicë   1999 Koshare
Besim M. Berisha 1970 Rogovë 1999 Rogovë
Besim M. Bishtazhini 1968 Gjakovë 1999 Gjakovë
Besim M. Krasniqi 1972   Negroc 1998   Baicë
Besim Parallangaj 1972 Lugishtë 1999 Lugishtë
Besim R. Shala 1963   Jeshkovë 1998   Jeshkovë
Besim Rexhep Muleta 1975 Korroticë   1998   Vasilevë
Besim Rizah Tiku 1977 Verbofc 1999 Shtuticë
Besim S. Qarri   1979   Greiçec 1998   Koshare
Besim Saqip Rexhepi 1974   Ferizaj 1999   Koshare
Besim Sh. Sopa 1979   Gjurkovc   1999   Zborc
Besim T. Fazliu 1970 Koshare 1999 Ferizaj
Beslim M. Aliaj 1970 Dujakë 1999 Gllogjan
Besnik L.Begunca   1972 Gabrricë 1998   Gabrricë
Besnik Musë Lajçi 1971   Pepaj 1999 Qafë e Hajles
Besnik Përzhaku 1977 Studençan 1999 Samadraxhë
Besnik S. Muçaj 1972 Korishë 1999 Vraniq
Besnik Salih Jasiqi 1981   Jasiq 1999 Prishtinë
Besnik Veli Maroca   1975   Druar 1999 Marec
Bexhet Ajet Shabani 1965   Baks 1999   Koshare  
Bilall Ali Shala   1950   Ngucat (Malish.) 1998 Në burg (Ferizaj)
Bilall Idriz Mazrekaj 1972   Drenoc 1998   Prejlep
Bislim Kamer Imeri 1975   Gurbardh   1998   Gurbardh
Bislim Maliq Trepça   1958   Vidishiq 1998 Tamnik
Bislim Zekolli 1953   Bllacë 1998   Bllacë
Blerim Agim Saraçi 1980   Gllavatin 1999   Strofc
Blerim Ahmet Likaj   1974 Irzniq 1998   Carrabreg
Blerim Ali Ahmeti 1981   Kralan 1999   Kralan
Blerim Bajram Ukshini 1976 Morinë 1998 Morinë
Blerim Bekteshi -   Ferizaj 1998   Në kufi
Blerim Halil Kelmendi 1977   Llabjan 1999   Dobrushë
Blerim Hamëz Jashari 1985   Prekaz 1998   Prekaz
Blerim Hamit Zuçaku 1968   Vushtrri   1999   Vushtrri
Blerim Miftar Durmishi 1978   Shipol 1999   Shipol
Blerim R. Raka   1965 Kaçanik 1999   Kaçanik
Blerim Ramë Januzaj 1968   Dujakë 1998   Koshare
Blerim Selman Lokaj 1975 Prejlep   1998   Drenoc
Blerina Hamëz Jashari 1981   Prekaz 1998   Prekaz
Brahim Avdullah Nura   1945 Prellofc   1999   Prellofc
Brahim Islam Gashi   1952   Drenoc 1999   Drenoc
Brahim Selman Mazreku 1969   Malishevë   1999   Lladrofc
Brahim Tafë Demaliaj 1949   Strellc 1998   Strellc
Bujar Beqir Shala 1979 Rashiq   1999   Shishman  
Bujar Buzhala 1979 Budakovë 1998 Budakovë
Bujar Esat Sylaj 1974   Gjakovë 1999   Shishman
Bujar Haki Roka   1974 Gjakovë 1999 Gjakovë
Bujar RexhepVisoçi 1979   Llukafc (Istog) 1999 Vrellë
Bujar Rrahman Neziri 1978   Tërstenik 1999   Trubuhoc
Bujar Salih Jasiqi 1979   Jasiq 1999   Zhare
Bujar Sh. Thaçi 1978 Reti 1999 Samadraxhë
Burhan M. Dervishaj 1980 Irzniq 1998 Mylyshec
Burhan M. Zeneli   1975 Kaçanik 1999   Kaçanik
Burim A. Greiqeci 1980 Prishtinë 1999 Koshare
Burim Ilaz Vitia   1980   Marec   1999 Viti
Burim Rr. Veliqi   1981 Polluzhë 1999   Rezallë
Burim S. Rexha 1981 Kaçanik 1999 Kaçanik
Burim Sadik Mustafaj 1977 Gllogjan 1999 Dashinoc  
Burim Zenun Hamza 1981 Smolicë 1998 Smolicë
Bylbyl Hazir Breqani           1974   Markaj 1999   Shkozë
Bahtije Jashari                       ?         Prekaz                   1998   Prekaz
Baki Shefqet Hoxha             1970   Domanek             1999   Verboc
Bejzat Zenel Krasniqi           1967   Negroc                 1998   ?
Bekim Xhmajl Hysenaj       1974   Drenas                 1999   Terstenik
Beqir Bajram Jashari           1958   Prekaz                 1998   Prekaz
Besim Faiku                         ?         Tërnoc                   2001   Tërnoc
Bislim M. Aliaj                     1970   Dujakë                 1999   Gllogjan
Blerim Ahmet Dërvishaj       1974   Irzniq                   1998   Gramaçel
Blerim Zenë Jashari             1993   Prekaz                   1998   Prekaz
Brahim Ademi                     1973   Koshare                 2001 Tanushë
Bujar Hoxha 1977 Shalë 1999 Mekoc
Canë Mehmet Çelaj 1967   Strellc 1998   Strellc
Cen E. Loku 1964 Kaçanik 1999 Kotlinë
Cen Tafil Dugolli 1966 Nekoc 1998 Në burg (Ferizaj)
Curr Asllan Aliçki 1973   Kosuriq 1999   Kotradiq
Çaush Sinan Dakaj               1977   Cerovikë             1999   Cerovikë
Dalip H. Alshiqi 1945   Sharban   1999   Sharban
Dalip Isuf Behra 1962 Krushë 1999 Krushë
Danush M. Kurtaj 1961 Gabrricë 1999   Në burg ( Dubravë)
Dashmir A. Krasniqi 1982 Gjakovë 1999 Qabrat
Daut I. Pllana 1973   Bardh i Madh 1998 Bardh i Madh
Daut I. Zagragja 1971   Banjë(Istog) 1999   Rogovë
Daut Rakoci 1956 Kaçanik 1999   Rakoc
Daut Sh. Dervishi   1946   Kopiliq               1999   Kopiliq
Daut Z. Halilaj 1933   Tërdec   1999   Tërdec
Demë Avdyl Shala 1966 Dujakë 1999   Në burg ( Dubravë)
Demir B. Haziri   1954   Jashanicë 1999 Burojë
Demir Demiraj 1971 Samadraxhë 1999 Samadraxhë
Demir J.Vitia 1979   Marec   1999 Viti
Demush Kamer Mavraj 1949 Staradran 1999 Kashicë
Dervish Sylë Sylaj 1965 Ratishë 1999 Dubravë
Dinë Rexhep Aliaj 1935   Hereç 1998   Hereç
Dominik Tush Përgega 1982   Gjakovë   1998   Gllogjan
Driton Azemi   1979   Bradash   1999 Llapashticë
Driton G. Loku 1979 Kaçanik 1999 Hani i E.
Driton Kadri Islami 1975   Talinofc 1999 Slivovë
Driton Mujë Zeneli 1972 Piskotë 1998   Jabllanicë
Driton Musli Demaku   1982   Arbri                   1999   Tërdec
Driton Mustafë Veliu   1971 Mitrovicë 1999   Mitrovicë
Driton Shaban Ibrahimi 1976   Prekaz   1998   Dubofc
Driton Shaban Paçarizi   1981   Dragobil   1999   Kleçkë
Driton V. Krivaça     1977 Kamenicë 1999   Kamenicë
Dukagjin Ruzhdi Vula 1978   Gjakovë 1999   Koshare
Driton Gani Veliu                 1971   Polac                   1999   Në Kufi
Edmond Hysni Hoxha   1975 Junik   1997   Pustovë
Ejup Dibran Ukshini 1957   Prekaz 1999   Vojtesh
Ejup Hasan Dushkaja 1961 Kaçanik 1999   Rakoc
Ejup Jakup Kryeziu   1972   Pagarushë 1999   Senik
Ekrem Ibër Berisha 1976   Shaptej 1999   Shavare
Ekrem Ramë Berisha 1974   Ruhot   1999   Nabërgjan
Ekrem Sh. Gudaçi 1960 Stagovë 1999   Stagovë
Ekrem Zekë Lulaj 1980 Berliq 1998 Mylyshec
Elez Mustafë Berisha 1976   Ruhot   1999 Jabllanicë
Elez Ramë Geci 1951   Llukë 1999   Pozhar
Elfir Behrami 1977   Metohi 1999 Kaqandoll
Elham Curri                           1981   Hani i Elezit         2001   Malinë
Elhami Sh. Hasani 1973 Ferizaj 1999 Jezerc
Elmaz M. Peci 1964 Rahovë 1999 Rashan
Elmi B. Kamberi                   1981   Reçak                   2001   Sllupçan
Elmi M. Lestrani 1976 Baicë 1999   Baicë
Elmi Sadri Aliu   1964   Izbicë   1998 Jashanicë
Elton Gëzim Zherka   1979 Gjakovë 1998   Junik
Emërllah Mexhid Kuçi   1976 Kotlinë   1999 Kotlinë
Emin I. Troshupa 1969 Godanc 1999 Belinc
Emin Mic Berisha 1945   Tërstenik 1999   Trubuhoc
Emin Ruzhdi Kryeziu 1975 Rogoçicë   1999   Padesh
Emredin I. Çengaj 1964   Prizren 1998 Jeshkovë
Emri Pajazit Curri 1971   Han i Elezit 1999   Koshare
Emrush Buzhala 1968 Budakovë 1999 Vraniq
Emrush Çeta   1972 Trubohoc 1999   Rogovë
Emsale Zijadin Frangu   1981 Kaçanik 1999   Rakoc
Enver   Olluri 1979   Kroimir 1998   Në kufi
Enver B. Topalli 1959 Greme (Ferizaj) 1999 Në burg (Dubravë)
Enver Bytyçi 1977 Peçan 1999 Semetisht
Enver E. Duraku 1979 Krushë   1999 Pagarushë
Enver Hasan Avdimetaj 1969   Strellc 1998   Strellc
Enver Hasan Halilaj 1962 Gllogjan 1998   Gllogjan
Enver Hyzri Rashiti 1977 Petrovë   1999   Reçak
Enver Istref Musa 1971   Vushtrri 1999 Melenicë
Enver Jahir Tahiri 1977   Strofc 1999   Qyqavicë
Enver Malë Dobraj   1968   Carrabreg 1999   Dashinoc
Enver Metë Kastrati   1958   Polluzhë 1998 Galicë
Enver N. Maloku 1960   Batllavë 1998 Batllavë
Enver Nebi Buçaj 1975 Dushanovë 1999 Dushanovë
Enver Sh. Berisha 1970   Siçevë 1999   Grashticë
Enver Sh. Miftari   1974 Verbicë (Gjilan) 1999   Verbicë
Enver Sinan Bajra 1973   Izbicë   1999 Izbicë
Enver T. Gashi 1960 Shtime 1999 Shtime
Enver Tahir Alaj 1975   Drenoc 1998   Loxhë.
Ernest S. Zariqi 1972   Prishtinë 1999 Koshare
Ersan M. Mazreku 1981   Prizren 1999   Reti
Esat Ali Shabani 1966   Sferkë 1999   Trubuhoc
Esat Berisha 1965   Godishnjak 1999   Dyz
Esat I. Berlajolli 1971 Pejë 1998 Drelaj
Esat Maliq Imeri 1977   Shipol   1999   Shipol  
Esat Muhamet Meholli 1976 Melenicë   1999 Melenicë
Esat Rr. Kastrati 1978 Zatriq 1998 Zatriq
Esat Sami Axhami   1967   Kaçanik   1999 Llanisht
Eset H. Ibrahimi 1967 Dumnicë 2000 Klinë
Eset I. Maloku 1957   Bradash 1999 Bradash
Eset Xhafer Ibishi 1969 Bajgorë 2000 Lugmir
Eshfredin R. Kastrati 1979 Drenoc 1998 Drenoc
Estref Ramadan Emini   1973   Belinc   1999 Belinc
Edmond Hysni Dabiçaj         1976   Prejlep                 1998   Gllogjan
Ejup Tafil Kosumi               1976   Stanofc                 1999   Gorozhub
Elfije Sadik Jashari               1970 Prekaz                   1998   Prekaz
Elheme Jashari                     1953   Prekaz                 1998   Prekaz
Emin P. Sinani                     1949   Murgull               1999   Murgull
Emin Sadri Krasniqi             1947   Negroc                 1999 Negroc
Enver Salik Kukaj                 1955   Terstenik             1999   Poklek    
Fadil A. Krasniqi 1966   Negroc 1998   Negroc
Fadil Bajram Jakupi 1974   Livoç 1999   Livoç  
Fadil Bajram Nimani 1967 Gjakovë 2001 Vaksincë
Fadil Bajrush Rashiti 1975 Petrovë 1998 Pashtrik
Fadil Elshani 1956 Sopi 1999 Sopi
Fadil Halil Maloku 1978 Gjocaj 1999   Koshare
Fadil Ismet Deliqi 1956   Mitrovicë   1999   Vaganicë
Fadil Kabashi 1959 Sopi 1999 Bukosh
Fadil M. Balaj 1979   Rimanishtë 1999 Rimanishtë
Fadil Muhamet Balaj 1977 Korishë 1998 Pashtrik
Fadil R. Ferati 1963 Randbravë 1999 Randobravë
Fadil S. Krasniqi 1968 Pastasel 1999 Pastasel
Fadil Sejdiu   1972   Bradash   1998   Kaqandoll
Fadil Tafil Franca 1968 Mitrovicë 1999 Shipol
Fadil Xhevat Bunjaku   1966   Biçec   1999 Biçec
Fadil. Izahir Çaka 1961   Bobaj 1999 Rakoc
Fahri Bici 1979   Prishtinë 1999   Prishtinë
Faik Ali Dragaj   1979   Leqinë 1999   Leqinë
Faik B. Hajrizi   1972   Kotor   1998 Radishevë
Faik Beqir Çabrati 1982 Planejë 1999   Koshare
Faik H. Rama 1972 Rahovec 1998 Rahovec
Faik Ibrahimi                         1981   Kumanvë             2001   Mateç        
Faik Imer Goxhuli   1976   Makërmal   1999 Tërstenik
Faik Jahë Ukëhaxhaj   1963 Carrabreg 1998   Carrabreg
Faik Qabrati 1982 Planejë 1999 Pashtrik
Faik Tafil Mjekiqi   1964   Grabofc 1998 Grabofc
Faruk Brahim Murati 1981   Treboviq   1999   Sejnovë
Faruk I. Rama 1976   Shkabaj 1999 Shkabaj
Faruk Kamer Elezi 1977 Gjergjevik i V. 1998   Grabanicë
Faruk Nazmi Beqiri 1974   Ceceli 1999 Melenicë
Faruk Vesel Dogani   1968   Kaçanik 1999 Rakoc
Faruk Zymer Zekaj 1978 Radafc   1999 Jabllanicë
Fatime Hamëz Jashari   1989   Prekaz i Po. 1998 Prekaz i Po.
Fatime Zeqir Hetemi 1977 Bistricë( Shalë)   1998   Gllanasellë
Fatmir Avdyl Horuni 1956   Biçec 1999   Kaçanik
Fatmir F. Berisha   1969   Prizren 1998   Jeshkovë
Fatmir H. Hyseni 1976 Sllatinë   1999 Guri   Bardhë
Fatmir Ibishi                         1964   Uglar                   2001   Konçul
Fatmir Hajrush Ahmeti 1976   Lubovec   1998   Lubovec
Fatmir Haki Kërçeli 1969   Softaj 1999   Koshare
Fatmir Imer Hoti   1974   Jashanicë 1998   Burojë
Fatmir Jonuz Krasniqi   1974   Pagarushë   1999   Pagarushë
Fatmir R. Isufi   1970   Qikatovë   1998   Baicë
Fatmir Rexhep Doçi   1978   Tropojë   1998   Smolicë
Fatmir Sh. Selmani 1976   Repë   1999 Repë
Fatmir Smajl Nimanaj 1973 Gllogjan   1999   Zhebel
Fatmir Xh. Shala 1971 Kopiliq 1998 Kopiliq
Faton Nazif Xhylani   1981   Baicë 1998   Junik
Faton Qerim Gashi 1978   Sferkë 1999   Sferkë
Faton Zeqir Nikqi   1978   Hereç   1999 Shtupeq
Fatos E. Zhuniqi 1955 Bellacerkë 1999 Bellacerkë
Fatos Muhamet Ademaj 1980 Katundi i Ri 1999 Padesh
Fatos Sherif Krasniqi 1970   Negroc 1998 Negroc
Fazli Binak Beqiri 1952   Açarevë   1999   Açarevë
Fazli Fetahu 1971   Podujevë 1999 Surdull
Fazli Halit Krasniqi 1974   Negroc 1999   Negroc
Fazli Haxhi Jakupi 1971 Baks 1999   Dashefc
Fazli Kabashi 1961 Mohlan 1999 Dubravë
Fehmi Bajrush Rama 1976   Likoc 1999   Rakinicë
Fehmi Kastrati   1978   Kishnarekë 1998   Lladroc
Fehmi M. Lladrovci 1956   Gllanasellë 1998 Gllanasellë
Fehmi Miftar Shala 1977   Cërmjan 1999 Kralan
Fehmi Nazif Demiqi 1972   Abri 1999   Beleg
Fehmi Vesel Preteni 1974 Melenicë 1999 Tamnik
Fehmi Ymer Berisha 1964 Rogovë 1998 Rogovë
Fehmi Zukë Fetahu 1979   Çirez 1999   Shtuticë
Feim A. Gashi 1971 Drenoc 1998 Bellacerkë
Feim Morina 1966 Samadraxhë 1998 Shqipëri
Fejsal Skënder Hoti 1978 Krushë 1998 Tuzus (Prizren)
Fejzë Feriz Ramadani 1975   Shtuticë   1998   Shtuticë
Fekë Fejzë Durmishi   1954   Rakinicë   1998 Rakinicë  
Ferat B. Aliu 1980 Përpellac 1999 Përpellac
Ferid Esat Curri 1974   Mazgit 1999   Grabofc
Feride Ramadan Jashari 1954   Prekaz   1998   Prekaz
Feriz A. Susuri 1969 Zhur 1999 Jeshkovë
Feriz Bibaj 1974   Lladrofc 1999   Lladrofc
Feriz F. Guri 1970   Nikaj 1999 Gorancë(Kaçanik)
Feriz Hasan Blakaj 1964   Vrellë   1999   Lubozhdë
Feriz R. Selimi   1966   Radishevë   1998 Vitak
Feriz Sh.Thaçi 1975   Llapushnik 1999   Llapushnik
Ferki Ali Aliu 1970   Pantinë 1999   Kçiç
Fetah Adem Selca 1971 Beran 1999   Gllavicë
Fetah Ali Kiqina 1976   Baicë (Gllogovc) 1999   Baicë
Fetah Gega 1966 Studençan 1999 Shirokë
Fetah Hasan Krasniqi 1972 Gjergjevik   1998   Dobrosh
Fetah O. Rexhepi 1954 Randobravë 1999 Randobravë
Fetah S. Sylejmani 1968 Shajne 1999 Gorozhup
Fetah Sylejman Sylejmani   1968   Shajne 1999 Koshare
Feti J. Haxholli 1975 Marec   1999 Viti
Fisnik Bajram Salihu 1978   Morinë 1999 Koshare
Fitim Adem Jashari 1981   Prekaz 1998   Prekaz
Fitim I. Duraku 1975 Krushë 1999 Pagarushë
Fitim Selman Rexha 1981 Jabllanicë 1999 Rakoc
Fitush Rr. Kukaj 1982 Prishtinë 1999 Koshare
Fitush Rrustem Kukiqi 1982   Prishtinë 1999 Në Kufi
Flamur Perteshi 1982   Duhël   1998   Greiçec
Florim Baki Maliqi 1977   Ferizaj 1999   Koshare
Florim Elez Sejdiu 1976 Smolicë 1999 Shishman
Florim Nebih Krasniqi 1979 Drenoc - Drenoc
Florim S. Imeri 1976 Zllatar 1999 Zllatar
Flurim Gashi 1969 Mohlan 1968 Budakovë
Françesko Giuseppe Bider   1961   Itali 1999   Koshare
Fadil Agush Kuçi                 1974   Lutogllavë           1999   Istog
Faik Tahir Jashari                 1963   Prekaz                 1998   Prekaz
Fatime Bazaj                         1979   Prekaz                   1998   Prekaz
Fatime Sadik Jashari     1972   Prekaz 1998     Prekaz
Fatmir Dalip Selmani 1976   Gllamnik   1998   Llapashticë
Faton Vesel Sharani 1978   Gërdoc         1999   Dyz  
Fitim Dinë Jakupaj 1975 Cerovikë 1998 Negrovc                      
Gafurr Xh. Loku 1949 Paldenicë   1999 Paldenicë (Kaçanik)
Gani Bislim Musa   1964   Bajgorë 1999   Bajgorë
Gani Halit Helshani 1955   Kroikovë 1998   Në kufi
Gani Hamdi Saramati 1968 Petrovë 1999 Gorozhup
Gani Hasan Zogaj 1973   Rixhevë 1998   Në kufi
Gani Kastrati 1975   Nekoc   1998   Luzhnicë
Gani Musë Balaj 1960 Isniq 1998 Isniq
Gani Paçarizi   1964 Lubizhdë 1998 Bellacerkë
Gani Qerim Kelmendi 1948 Lutogllavë 1999 Tërstenik
Gani Ramadan Smajli 1972 Zhebel 1999 Rogovë
Gani Salih Uka 1972   Ticë   1999   Ticë
Gani Vehbi Bajrami 1966 Randobravë 1999 Randobravë
Gani Xh. Paçarizi 1967 Lubizhdë 1998 Rahovec
Gani Xhemë Paçarizi 1967   Lubizhdë 1998   Sopniq
Ganimete A. Xhylani   1979   Baicë 1998   Açarevë
Gaspër   Ndue Karaçi 1961   Ujzë 1999   Bishtazhin
Gazmned Arifi                       1983   Tanushë               2001   Malinë
Gazmend Aliaj 1978 Mushtisht 1999 Mushtisht
Gazmend Fazli Imeri 1976 Ponoshec 1999   Në burg (Dubravë)
Gazmend Hasan Ramaj 1972 Hereç 1998 Koshare
Gazmend Hysen Mehmetaj 1978 Gllogjan 1998   Gllogjan
Gazmend Qerim Baliu 1977   Mitrovicë   1999   Vaganicë
Gazmend Selman Lokaj 1974   Prejlep 1998   Drenoc
Gazmend Zenel Berisha 1968   Pejë 1999   Koshare
Gazmend Zeqir Zeqiri   1972 Kopiliq 1999 Kopiliq
Genc Mustafë Bytyçi 1971   Gjakovë 1999   Vrojtore
Gëzim   Hamza   1963 Rahovec 1998 Rahovec
Gëzim F. Mullabazi 1977 Rahovec 1998 Rahovec
Gëzim H. Morina   1976 Arllat 1999 Koshare
Gëzim Hajdin Duçi 1975 Ponoshec 1998   Smolicë
Gëzim Hamza 1963   Rahovec 1998   Rahovec
Gëzim Haxhi Morina 1976 Gjergjicë 1999   Molliq
Gëzim Miftar Pepshi   1977 Junik   1998   Ponoshec
Gëzim Qazim Ademaj 1981   Ratish                 1999 Rogovë
Gëzim Rasim Rama 1978   Kollë 1999   Strofc
Gëzim S. Sahiti 1974 Pojatë (Ferizaj) 1999 Koshare
Gëzim Shaban Dervishaj 1978   Irzniq 1998   Gerdajë
Gjokë Hilë Ndrecaj 1962   Bitesh 1999   Dubravë
Gjylsere Sahiti                       1978   Hotël                   2001   Nakushtak
Gursel H. Sylejmani 1961   Sadovinë 1998   Jezerc
Habib A. Zeka 1956 Rakinicë 1998 Kaqandoll
Habib B. Sejdiu   1964   Smirë 1999 Smirë
Habib Halil Berisha 1965   Gurbardh 1998   Rahovec
Habib J. Gashi 1979 Nagafc 1999 Hoçë
Habib Zogaj 1973   Lladrofc   1998   Luzhnicë
Hadie M. Spahiu 1966 Rahovec 1999 Bellacerkë
Hafir Elshani 1963 Sllapuzhan 1998 Vraniq
Hafir Imri Bajrami 1980   Zborc   1998   Pashtrik
Hajdar A. Shala 1977 Hatmagje 1999 Jashkovë
Hajdar Idriz Ademi 1974 Ponoshec 1998 Smolicë
Hajdar Ramadan Lokaj 1975   Sllup 1998 Koshare
Hajdar Ramadan Thaçi 1962 Hereç 1998 Koshare
Hajdar Sylë Agaj 1945 Deçan 2000 Gramaçel
Hajdin Misin Abazi 1968 Zhabel 1999 Zhabel
Hajdin S. Haliti 1961   Orllan 1999   Orllan
Hajredin Bajrami 1962   Leletiç 1999   Blinajë
Hajriz Haxhi Morina 1973   Drenoc 1998   Drenoc
Hajriz Muhadin Muhadini 1971 Dremjak 1999 Mollapolc
Hajrullah S. Abdullahu 1949   Krilevë 1999 Krilevë
Hajrush Avdullah Demaj   1974   Dobrushë   1999   Beleg
Hajrush Mehmet Elezaj 1973 Radafc   1999   Lubozhdë
Hajrush R. Berisha 1958 Brestofc 1999 Brestofc
Haki Abaz Ahmetxhekaj 1975   Rudicë 1998   Dobërdol
Haki Ali Krasniqi 1959 Vranoc 1999 Lajthi (Gllogovc)
Haki Behlul Prokshi   1974 Verbofc 1999   Verbofc
Haki Dinë Kameraj 1963 Lebushë 1998 Lebushë
Haki Liman Krasniqi   1973   Negroc   1998   Negroc
Hakif Zejnullahu   1962   Lladrofc   1997   Pestovë
Halil Bajraktari 1969 -   1999   Koshare
Halil Haxhi Alia 1975   Kodrali 1998   Kodrali
Halil Islam Thaçi 1951   Çifllak 1999 Strellc
Halil Mehmet Bajraktari   1969 Gllogoc 1999   Molliq
Halil Meta 1967   Kroimir 1999   Divjakë
Halil Muhamet Gashi 1972 Landovicë 1999 Burrel
Halil N. Ahmetaj 1970 Kabash 1999 Kabash
Halim M. Çallapeku 1958   Tërstenik 1999   Gllobar
Halim R. Bajraktari 1978   Gllogoc 1999   Kosmaç
Halim Sefer Brahimi 1969 Kozhicë 1999   Kozhicë
Halit Asllan Asllani 1961 Brovinë 1998   Smolicë
Halit Qerkin Salihu 1967 Druar 2000   Vushtrri
Halit R. Coka   1974 Ballore (Tiranë)   1999   Ratishë
Halit Rizah Coka 1974 Tiranë   1999   Ratishë
Hamdi Berisha 1958   Carravran 1998   Rahovec
Hamdi Bilall Çeta 1968 Trubohoc 1999   Kashicë
Hamdi Brahim Sheremeti 1976   Shipol 1999   Në kufi
Hamdi Gashi 1932 Peçan 1999 Semetisht
Hamdi Ibish Berisha 1977   Ruhot 1999   Rogovë
Hamdi Ismet Krsaniqi 1966   Zhilivodë 1999   Studime
Hamdi K. Hasani 1940   Kllodernicë 1999 Kllodernicë
Hamdi Kadri Ferati 1971 Çirez   1999   Verbofc
Hamdi Qazim Ferati 1959 Sfarçak 1999 Studime
Hamdi Qemajl Hajrizi 1973   Strofc   1998   Apterushë
Hamdi S. Sejdiu 1958   Repë 1999 Repë
Hamdi Sadri Berisha 1958   Gurbardh 1998   Rahovec
Hamëz Ali Thaçi   1963   Xerxë 1999   Koshare
Hamëz Arif Ukaj 1955 Romajë 1998 Pashtrik
Hamëz Shaban Jashari 1950   Prekaz 1998   Prekaz
Hamit Halit Lladrofci   1920 Gllanasellë   1998   Gllanasellë
Hamit Hysen Jashari 1934 Prekaz 1998   Prekaz
Hamit Maliq Hyseni 1953   Oshlan 1998   Oshlan
Hamit Shaip Thaçi 1970   Landovicë 1999   Jeshkovë
Hamzi Bytyçi 1965 Peçan 1998 Peçan
Hamzi Hysen Zyberi 1976   Madanaj 1999 Madanaj
Hanif Ali Muja 1964 Struzhë 1999 Stuzhë
Hanumshahe A. Abdullahu 1961 Gjilan   1999 Zhegoc
Harun Nebih Beka   1951 Gushafc 1999   Koshare
Harun Sh. Kosumi                 1982   Sllupçan               2001
Hasan Bajram Hasani 1971   Poklek   1998   Poklek
Hasan Bajram Tahiri 1953 Hereç   1998   Koshare
Hasan Hazir Osmani 1972   Nivokaz 1998   Deve
Hasan R. Jashari 1976   Brecë 1999 Ahishtë
Hasan S. Dema 1970   Pollatë 1999 Pollatë
Hasan Sali Çerkini 1975   Zaskok 1999   Koshare
Hashim N. Gashi 1962   Landovicë 1999   Landovicë
Hashim Qazim Zeka   1955   Vojnik   1999 Turiçec
Hasim J. Maliqaj 1966 Billushë 1998 Lubiçevë
Hasim Misin Halilaj 1973   Gllogjan   1999   Zhebel
Hasim S. Berisha 1957   Lez 1998   Lez
Hasip Emerllahu                   1961   Hotël                   2001   Mateç
Haxhi Hajdar Kleçka 1976 Kleçkë 1999 Rugovë
Haxhi Halil Hoti 1967 Rogovë 1998 Pashtrik
Haxhi Haxhaj 1967 Greikoc 1999 Gallushë
Haxhi Mustafë Tolaj 1960   Prejlep 1998   Voksh
Haxhi R. Krasniqi 1964 Prapaçan 1998 Prapaçan
Haxhi Shala 1973   Kleçkë 1999   Rugovë
Hazir Avdyl Mala 1941 Tipla 1998   Bajram Curr
Hazir Selimaj 1954 Greikoc 1998 Gorozhup
Hazir Selman Kryeziu   1945   Bubavec 1998   Bubavec
Haziz Rasim Tolaj   1965   Prizren 1999   Padesh
Hetem   A. Hasaj 1964   Gabrricë 1999   Gajre
Hetem Cenë Rexhaj 1969 Jab. 1999 Në kufi (M. Zi)
Hida I. Hoti 1976 Krushë 1998 Pashtrik
Hidajet Hasan Mazreku 1975   Gotiq 1999   Semetisht
Hidajete Rifat Jashari 1980   Prekaz   1998   Prekaz
Hilmi Binak Morina 1954 Vrojakë 1998 Bratatin
Hilmi H. Hoti                       1980   Carrallukë           2001   Hotël
Hilmi Isa Shala 1978   Dubovik 1998   Mylyshec
Hilmi Osman Bërdynaj 1966   Radafc 1999   Radafc
Hilmi Sokol Sheqiri   1967   Baks 1999   Verbofc
Himë Rasim Haradinaj 1981 Gllogjan   1998 Gllogjan
Hisen N. Rexhepi 1970   Celinë 1999   Jeshkovë
Hyra Emini 1975   Ferizaj                 2001 Gosivarë
Hysen Avdyl Ademi 1944 Molliq 1999   Koshare
Hysen Hoti 1976 Samadraxhë 1999 Samadraxhë
Hysen Kadri Bujupaj - Istog 1998 Bishtazhin
Hysen Malë Arifi 1964 Pacaj 1998   Dobrosh
Hysen Mon Mehmeti 1967 Gjakovë 1999 Bogiqe
Hysen Rifat Sopi 1972   Janqist 1999 Magjare
Hysen Rr. Elezi 1948 Sllatinë 1999 Sllatinë
Hysen Shaban Salihaj   1975   Shushicë (Istog) 1998 Shushicë
Hysen Ukë Komoni 1980 Dardania 1998 Gorozhup
Hysni Emin Berisha 1979   Tërstenik 1999   Trubuhoc
Hysni H. Jetullahu 1954   Damanek   1998 Në kufi
Hysni Idriz Dvorani 1971   Tërstenik 1999   Verbofc
Hysni Kajtazi   1979 Tërnë 1998 Koshare
Hysni Murseli 1966   Nekoc 1998   Murg
Hysni Nezir Bilalli 1972   Shtuticë   1999   Shtuticë
Hysni R. Morina 1971 Landovicë 1999   Dobërdelan
Hysni Sadik Ramaj 1975   Loxhë 1999   Devë
Hysni Shaip Kajtazi 1979 Tërrn (Ferizaj) 1998 Koshare
Hysni Sylë Temaj 1976   Kushnin 1999   Koshare
Hysni Xh.Duraku   1961 Krushë   1998   Pashtrik
Hysni Xheladin Dautaj 1976 Deçan 2000 Carrabreg
Hyzri H. Talla 1963   Podujevë 1998   Prishtinë
Hafije Jashari 1938 Prekaz 1998 Prekaz
Hajrie Jashari ? Prekaz 1998 Prekaz
Halil Bajram Jashari 1960 Prekaz 1998 Prekaz
Halil Ukë Ukaj 1974   Ceovikë 1999 Cerovikp
Halim Rr. Statovci 1971   Batllavë 1999 Batllavë
Halit Sokol Çallapeku 1965 Terstenik 1999 Terdec
Hamdi Hajzer Çallapeku 1951 Terstenik 1999 Terstenik
Hamdi Sadik Jashari 1965 Prekaz 1998 Prekaz
Hamide Jashari 1928 Prekaz 1998 Prekaz
Hamit Hus Jashari 1936 Prekaz 1998 Prekaz
Hamit Maliq Hyseni 1953 Oshlan 1998 Oshlan
Hanife Zymer Jashari 1982 Prekaz 1988 Prekaz
Hisa Fazliu 1974 Gostivar 2001 Tanushë
Hysni Shaban Salihaj 1981 Shushicë 1998 Shushicë
Ibër Sherif Metaj 1962 Hereç 1999 Dubravë (Istog)
Ibish Daut Mavraj 1963 Staradran 1999 Trubuhoc
Ibrahim Beqir Shabani 1962   Vojnoc 1998   Dremjak
Ibrahim Kadri Asllani 1973 Devë   1999 Shishman
Ibrahim Krasniqi 1956   Grashticë 1999 Grashticë
Ibrahim M. Osmani 1977   Prizren 1998   Lez
Ibrahim M. Uruçi 1968 Bresalc   1999   Marec
Ibrahim Mazreku 1969   Malishevë   1999   Lladroc
Ibrahim Sylë Nikçi 1958 Shtupeq 1999 Kukës
Ibrahim Xh. Pacolli 1960 Marec   1999   Verbicë (Gjilan)
Ibrahim Z. Mushkolaj 1954   Deçan 1998   Deçan
Idriz Bajram Ngucati 1952   Polac 1998   Jabllanicë
Idriz Halil Balaj 1952   Gllarevë 1998   Vuçak
Idriz Hamit Gajraku 1945   Gajrak 1999   Gajrak
Idriz Mehmet Mehmeti 1969 Reçak 1999 Shtime
Idriz Salih Salihu 1955   Ticë (Skënderaj) 1998 Ticë
Igballe Rifat Jashari 1987   Prekaz 1998   Prekaz
Ilaz Bali Hyseni 1915 Kaqanoll 1998   Kaqanoll
Ilaz Maliq Javori 1962   Llazicë 1998   Gjergjicë
Ilaz Selimi 1958   Repë 1999 Repë
Ilaz Smajl Kodra 1966   Prekaz   1999   Verbofc
Ilir Ahmet Hoxha 1979   Dushanovë 1999 Koshare
Ilir Ali Sadriaj 1972 Kosuriq 1999 Kusuriq
Ilir E. Zharku 1976   Biçec 1999 Rakoc
Ilir Hazir Asllani 1969   Makërmal   1998   Në kufi
Ilir Hoxha 1979 Prizren 1999 Koshare
Ilir Konushefci 1969 Llugë 1998   Bajram Curr
Ilir Masar Hoxha 1981   Cërmjan 1999   Gërgicë
Ilir Mazllum Soba 1971 Gjakovë 1998   Kralan
Ilir Rexhep Merturi 1970 Klinë 1999 Rogovë
Ilir Sinan Koca 1950 Polac 1999   Tërstenik
Iljas Mehmeti                       1977   Mateç                   2001   Mateç
Ilmi B. Morina 1954 Vranjak 1998 Vranjak
Ilmi Bytyçi 1971 Nishor 1999 Leshan
Ilmi Ismail Bahtiri 1965   Blaç   1999   Koshare
Ilmi Sadri Malushaj 1964   Kotradiq 1998   Koshare
Ilvi Kemajl Demiri 1973   Smirë 1999 Smirë
Imer Alushani   1964   Komaran 1998 Llapushnik
Imer Fazli Dvorani 1957   Tërstenik 1999   Verbofc
Imer Fazli Vila   1958   Hani i Elezit 1999 Drenushë
Imer Isak Kryeziu 1955   Pagarushë 1999   Koshare
Imer Isuf Lokaj 1970 Sllup 1998   Koshare
Imer Ramë Krasniqi   1957   Carrallukë 1998   Bllacë
Imer Sadik Shala   1971 Miradi 1999   Miradi (Fushë K.)
Imer Sylë Jetishi 1978 Katund i Ri 1999 Katund i Ri
Imri Elezi                               1978   Shkup                 2001   Në Kufi
Imer Sylë Ahmeti                 1953   Katund i Ri         1999   Katund i Ri
Imri H. Halili 1976 Gaçkë 1999 Jezerc
Imri P. Curri 1971 Hani i E. 1999 Koshare
Indrit Cara 1971 Kavajë 1999 Gallushë
Isa Adem Ferati 1979   Çirez 1999   Verbofc
Isa Ahmeti                             1969   Hotël                   2001     Mateçë
Isa Havolli   1943 Llapashticë   1998   Llapashticë
Isa Kastrati 1947   Hogosht 1999   Marec
Isa Lushë Kuqi 1955   Deçan 1998   Deçan
Isa M. Morina 1958 Vranjak 1998 Pashtrik
Isa Olluri   1979   Kroimir   1998   Në kufi
Isa Zymer Tafaj 1957 Junik 1998 Junik
Isak Adem Hoti 1974 Krushë 1998 Pashtrik
Isë Hajdin Balaj 1972   Isniq 1998   Mylyshec
Isë Salihaj - Shushicë (Istog) 1998 Shushicë
Isë Shaban Mernica 1952   Veskofc   1999   Pasomë
Isen R. Elezi 1948   Sllatinë   1999 Sllatinë
Islam Azem Asllani   1963   Makërmal 1999 Tërstenik
Islam H. Neziraj 1981   Mollopolc 1999 Reçak
Islam Halil Ademaj 1954 Jabllanicë 1999 Rakoc
Islam Kastrati 1964   Kishnarekë   1999   Berishë
Islam Rekaliu 1975   Dobratin 1998 Dobratin
Islam Rexhep Krasniqi 1957   Gjakovë 1999   Beleg
Islam Sali Berisha   1969   Çallapek 1999   Gllavicë
Ismail I. Kuçi 1978   Kotlinë   1999   Kotlinë
Ismail M. Gashi 1967 Krushë 1999 Nagafc
Ismail Milaim Raka 1955   Kaçanik 1999 burgu (Ferizaj)
Ismajl A. Luma   1975 Kraishtë 1999 Reçak
Ismajl Ahmetaj 1974 Maçitevë 1999 Maçitevë
Ismajl Bytyçi 1954 Arllat 1998 Bukosh
Ismajl I. Kuçi 1978 Kotlinë 1999 Kotlinë
Ismajl Istref Isufi   1959   Shtuticë 1998 Baks
Ismet   Haxhi   Prokshi 1953   Verbofc 1999   Verbofc
Ismet Asllani 1955   Prapashticë   1999   Lypian
Ismet Daut Hoti 1975 Krushë 1998 Pashtrik
Ismet Dërguti 1971   Brainë 1998   Obrançë
Ismet Hamit Rrahmani 1962 Açarevë 1998   Klinë (Skënderaj)
Ismet Hasan Osmani 1957   Izbicë   1998   Izbicë
Ismet Hazir Ukaj 1976   Strellc 1998   Strellc
Ismet J. Haliti 1943   Balincë 1998   Balincë
Ismet Jashari   1967   Kumanovë 1998   Luzhnicë
Ismet Kodra 1977 Leshan 1999 Samadraxhë
Ismet Latifi                           1978   Majanc                 2001   Mateç
Ismet M. Beqiri 1956   Peran 1999 Peran
Ismet M. Gashi 1967 Krushë 1999 Nagafc
Ismet Mustafa   -   Çerkez 1999 Koshare
Ismet Mustafë Bicaj 1958 Vrellë (Istog) 1999   Vrellë
Ismet R. Aliu 1981 Greme 2000 Dobrosin
Ismet S. Spahiu   1957   Vitak 1999 Vi
Ismet Sadik Rama 1964   Çirez 1999   Verboc
Ismet Salih Uka   1958   Ticë   1998   Hade
Ismet Sokol Morina 1959   Qeskovë 1999   Pejë
Isuf Ademi 1959 Kushevicë 1999   Mramor
Isuf Balaj 1958 Korishë 1999 Skorobisht
Isuf Brahim Dinaj 1975 Skivjan 1999 Skivjan
Isuf Camë Mazrekaj 1938   Voksh 1998   Voksh
Isuf Ferizi   1951   Prapashticë 1999   Lisicë (Podujevë)
Isuf Isa Mula 1954   Vitak   1999 Vitak
Isuf Muharrem Sadikaj   1974   Shushicë (Istog) 1998   Padalishtë
Isuf Pollomi 1963   Herticë 1999 Herticë
Isuf R. Berisha 1968 Drenoc 1999 Dubravë
Isuf R. Morina 1950   Grabanicë 1998 Grabanicë
Isuf Ramadan Ahmeti 1945 Stubëll 1998 Stubëll
Isuf Shaban Aliçkaj 1975   Llaushë 1999 Llaushë
Isuf Shaban Rexhaj 1951 Graboc 1999 Qyshk
Isuf Tahir Olluri 1959 Rakovinë 1998 Rakovinë
Izahir G. Troni 1960 Kovaçec 1999 Kaçanik
Izair Mustafë Berisha 1932 Lez 1998 Lez
Izet Ali Beqiraj 1980   Baballoq 1999 Koshare
Izet Islam Morina   1961   Astrozub 1999   Koshare
Izet Rexhep Shatri 1969   Tomoc   1999 Vrellë
Izja I. Loku 1976   Kotlinë   1999 Kotlinë
Igball Rifat Jashari 1984 Prekaz 1998 Prekaz
Ilir Durmishi 1978 Shajkovc 1998 Prishtinë
Ilir S. Lushtaku 1972 Prekaz 1999 Prekaz
Ismajl Mehmeti 1982 Tetovë 2001 Totovë
Jaha T. Hasani 1971   Bërvenik   1999 Kalinë
Jahë Sali Kabashi 1968 Zahaç 1998 Zahaç
Jahir Sadik Agushi 1948 Drenoc 1999 Në burg (M. e Sremit)
Jahir Shaban Mazreku   1969   Malishevë 1998   Rahovec
Jahja Rehan Danuza   1971   Rahovec   1999 Bërkoc
Jakup Bajram Demaliaj 1981   Srellc 1999   Strellc
Jakup Sokol Agushi 1963 Drenoc 1998 Drenoc
Januz Mehmet Krasniqi 1971   Dushanovë 1999   Koshare
Januz Qazim Zejnullahu 1975   Gjylekreshtë 1999   Koshare
Januz S. Zeneli 1942   Sharban   1997 Në spital
Januz Zenë Jashari 1959 Strofc 1999 Qyqavicë
Jashar Zejnullah Jashari 1962   Strofc 1999   Shishman
Jehona S. Raka   1976   Kaçanik 1999 Rakoc
Jemin M. Musliu 1974 Shtime 1999 Budakovë
Jetë Hasani   1956   Godanc   1998 Resinoc
Jeton A. Kabashi 1982 Opterushë 1999 Samadraxhë
Jeton Avdyl Tërstena 1974   Vushtrri 1998   Pantinë
Jeton Idriz Dedushaj 1975   Pejë   1999   Dashinoc
Jeton Idriz Hoxha 1973   Cërmjan 1998   Cërmajn
Jeton Kabashi 1982 Opterushë 1999 Samadraxhë
Jeton Zeqir Dabiçaj 1975   Prejlep 1998   Prejlep
Jetullah Kastrati 1978 Obrançë 1998 Obrançë
Jetullah M. Islami   1950   Dyz (Podujevë) 1999 Dyz
Jonuz M. Krasniqi 1971 Arbanë 1999 Koshare
Jonuz Q. Zejnullahu 1975 Gjylekar   1999   Koshare
Jusuf H. Pollomi 1963 Herticë 1999 Herticë
Jusuf Ibush Hoxha 1967 Komaran 1999 Koshare
Jusuf Maliq Balaj 1958 Korishë 1999 Skorrobisht
Jusuf Skënder Kelmendi 1975   Shaptej 1998   Shaptej
Jusuf Z. Ferizi 1951 Prapashticë 1999 Prapashticë
Kadri A.Trena 1969   Kaçanik 1999 Rakoc
Kadri Çollaku 1981   Bllacë 1999   Ngucat
Kadri Haki Ademaj 1975 Petrovë   1998 Pashtrik
Kadri Jahir Gashi 1980   Balincë   1999   Në kufi
Kadri Kokollari 1965 Budakovë 1998 Dardhishtë
Kadri Miftar Mehmeti 1975   Prekaz 1998   Dubofc
Kadri Muhamet Berisha   1966   Pozhar   1999 Shishman
Kadri Qerimi   1968   Katunishtë 1999   Pakashticë
Kadri R. Karaçica 1965 Gllanasellë 1999   Gllanasellë
Kadri Selim Latifaj 1977   Prejlep 1998   Gerdaja
Kadri Shyqëri Syla   1967 Reçak   1999 Reçak
Kadrush H. Ilazi 1966   Firajë 1999 Koshare
Kamer Alush Bacaj 1958   Gremnik 1999   Shupkofc
Kapllan A. Tahiri 1964   Radishevë 1998   Vitak
Kasim Ibish Uka   1970 Ponoshec 1999 Koshare
Kasim Rexhep Shala 1981   Ruhot 1999   Bishtazhin
Kasim S. Zhuniqi - Bellacerkë 1999 Bellacerkë
Kastriot Sahit Baftiu   1985 Gjilan 1999   Zhegoc
Kemail H. Thaçi   1955   Runjevë 1999   Runjevë
Kemajl H. Hazizi   1970 Lubishtë (Viti) 1999   Verban
Kemajl H. Kolshi 1966   Doganaj 1999 Biçec
Kemajl R. Hetemi 1968   Ferizaj 1998 Jezerc
Kenan Idriz Halimi 1978 Gjylekreshtë   1999   Suharekë
Kjani M. Bela   1965   Kaçanik 1999   Rakoc
Kolë Gjon Lleshi 1967   Vraniq 1998   Vraniq
Korab Masar Binxhiu 1961   Gjakovë 1999   Koshare
Kreshnik Avdi Ademaj 1982 Katund i Ri 1999   Padesh
Kujtim Avdyl Çollaku 1978   Baballoq 1999 Kralan
Kujtim Hajzer Ahmeti 1981   Ternafc 1999   Mitrovicë
Kujtim Sinan Krasniqi 1976   Domanek   1999   Senik
Kurtish B. Hasani 1957 Randobravë 1999 Randobravë
Kushtrim Adem Jashari 1984   Prekaz 1998   Prekaz
Kushtrim N. Hoxha 1978 Gjakovë 1999 Gjakovë
Kadri R. Dushi       1948   Lumi i Madh       1999   Nadakoc
Kajtaz Jashari       1954   Prekaz     1998   Prekaz
Labinot G. Krasniqi             1978   Carrallukë           2001   Mateç
Labinot Hysni Morina 1981 Loxhë 1998 Loxhë
Latif Beqir Lajçi 1969 Pepaj 1999 Pepaj
Latif Shukaj 1981 Samadraxhë 1999 Samadraxhë
Lavdim Rexhep Likaj 1978   Carrabreg 1998   Carrabreg
Lec Bislim Ukaj 1954   Gradicë   1998   Qyqavicë
Liman Aziz Rekaj   1973   Prelez 1999   Koshare
Liman Gegaj   1965   Fshat i Ri   1998   Rahovec
Liman Latif Morina   1975   Drenoc 1999 Në kufi
Lirie Hamëz Jashari 1983   Prekaz   1998   Prekaz
Llokman Neziri       ?   Hotël     2001   Hotël
Luan Avdi Smajli 1978   Jabllanicë 1999   Rogovë
Luan Binak Krasniqi 1975 Tërstenik 1999 Kashicë
Luan H. Krasniqi 1976 Hoçë 1999 Nagafc
Luan Hilmi Haradinaj 1973 Gllogjan 1997   Në kufi
Luan Islam Nimanaj 1978 Gllogjan 1999   Zhebel
Luan Isuf Qerimaj 1980 Gllogjan 1999   Shaptej
Luan Ramë Çelaj 1977   Strellc 1999   Strellc
Luan Ruzhdi Gashi 1977 Hoçë 1999   Koshare
Lulëzim   Sh. Guta 1980 Jezerc 1998 Jezerc
Lulëzim Bylykbashi 1975 Samadraxhë 1999 Samadraxhë
Lulëzim Gani Morina 1972 Hallaç i V. 2000 Osek
Lulëzim J. Jashari 1975   Batllavë   1998 Batllavë
Lulëzim Nail Veselaj   1976   Reçan 1999   Tiranë
Lulëzim O. Rexhepi 1964 Randobravë 1999 Randobravë  
Lulëzim Veseli - Reçan - Koshare
Lumni Musë Surdulli 1969   Samadraxhë 1998 Loxhë
Lumnie Sh. Raka 1978 Kaçanik 1999 Rakoc
Lutë Sh. Vitia 1976 Marefc   1999   Marefc
Lutfi Avdush Musiqi 1968   Svaraçak 1999   Koshare
Lutfi H. Bilalli 1957 Reçak 1999 Reçak
Lutfi S. Haxhidema 1954 Manastirc 1999 Manastirc
Liman Sinan Koca 1950 Polac 1998 Prekaz
Lutfi Latif Krasniqi 1963 Sibovc 1999 Sibovc
Mahi Sh. Loku 1972   Kotlinë 1999 Kotlinë
Mahir Haxhi Lajçi 1981 Pejë 2001 Gllogjan
Male Avdyl Zenaj 1954   Irzniq 1998   Irzniq
Maliq Fetah Ademi 1964 Shtuticë 1999 Shtuticë
Maliq Hamëz Karaçica 1947   Balincë   1999   Balincë
Malush Halil Ahmeti 1959 Rezallë 1999 Rezallë
Man Karavidaj 1958 Mazrek 1999 Dubravë
Man Metë Maçi 1978 Shishman   1999   Shishman
Man Metë Sejfiaj 1969   Gramaçel 1998   Deçan
Man Sallauka 1968 Budakovë 1999 Biraq
Manush A. Berisha 1980 Krushë 1999   Randbravë
Mark Tunë Lleshi 1926   Vraniq 1998   Vraniq
Mark Z. Sopjani 1950 Dobidol 1998 Çifllak
Maxhun Brahim Berisha   1962   Prapaçan   1999   Pozhar
Maxhun Malë Çekaj   1941 Irzniq 1998   Gërdaja
Mazllum A. Kastrati 1979 Zatriq 1998 Zatriq
Mehdi A. Musliu 1961 Dumnicë 1999 Studime
Mehdi Adem Zabeli 1968   Lum i Madh 1999   Shishman
Mehdi Bytyçi 1963   Arllat 1999   Arllat
Mehdi Halit Cakiqi 1966 Tërstenik 1999 Shtuticë
Mehdi Sylë Haziri   1957   Druar   1999   Novolan
Mehdi Vehbi Hajredini 1966 Koshtovë 1999 Prekaz
Mehdi Zymer Fazliu   1976 Gradicë   1999   Gradicë
Mehë Ramë Uka 1962 Bajgorë 1996 Lushtë
Mehedin A. Morina 1967   Gllarevë 1998 Gjakovë
Mehmet Azem Saliuki   1976   Gradicë 1998   Gradicë
Mehmet Brahim Tafaleci 1959 Verbofc   1999 Verbofc
Mehmet Bytyçi 1968 Reshtan 1998 Reshtan
Mehmet Cen Rexhaj 1972   Jabllanicë 1999   Jabllanicë
Mehmet Dulë Dula 1972 Ponoshec 1998 Smolicë
Mehmet Feriz Halilaj 1970   Terdec 1999   Terdec
Mehmet I. Popaj 1954 Bellacerkë 1999 Bellacerkë
Mehmet Lumi 1969   Bllacë 1998   Greiqec
Mehmet Ramë Dezdari 1972 Shkëlzen 1998 Koshare
Mehmet Sh.Visoka 1938 Sfeçël   1999 Sfeçël
Mehmet Ukë Çelaj 1943   Strellc 1999   Strellc
Mehmet Zenun Mustafa 1935 Reçak   1999 Reçak
Mejdi Abdullah Korani 1977   Pozharan   1999 Koshare
Mejdi E. Xhaferi 1975 Mirosal (Ferizaj) 1999 Semetisht
Mejdi H. Dalloshi 1944 Kaçanik 1999 Në burg (Dubravë)
Melihate Mehmet Rama 1969 Mitrovicë 2000 Mitrovicë
Memë Zef Lleshi 1973   Vraniq 1999   Goden
Mendres Osman Dervishaj 1973   Zabllaç 1999   Staradran
Menhend Osman   Dervishaj 1974 Zabllaç 1999   Ozdrim
Mensur S. Zyberaj 1965 Drenoc 1999 Randobravë
Mentor Gashi   1984 Llapushnik 1999   Berishë
Mentor I. Retkoceri   1978   Lupç 1999   Sylevicë
Mentor Ibriqi 1979   Komaran 1998   Gorozhup
Mentor Isa Humolli 1976 Lupç 1999   Koshare
Mentor Krasniqi 1973 Bukosh 1999 Bukosh
Mentor Morina 1974   Komaran 1999   Berishë
Mentor Osman Dervishaj   1977   Zabllaq 1998 Hade
Meriton S. Elshani 1975 Krajkovë 1998 Kraikovë
Mervete Sali Maksutaj 1978 Orroberdë 1998   Pejë
Metë Adem Morina 1970 Grabanicë 2000 Klinë
Metë Lush Krasniqi 1972   Turjakë 1999   Bogiqe
Metush Mehmet Gashi 1927   Nabergjan 1999   Ruhot
Mevlan T. Hoxhaj 1974   Zhur 1998 Pashtrik
Mevludin Mehmeti               1973 Mateç                   2001   Mateç
Mexhid M. Mustafa 1970 Rahovec 1999 Brestofc
Mexhit Hamiti                       1970   Runicë                 2001   Runicë
Mexhit Hamit Bislimi 1960   Prekaz 1998   Dubofc
Miftar A. Zejnullahu 1974   Përpellac   1998 Obrançë
Miftar Ali Bajraktaraj 1952   Isniq 1998 Isniq
Miftar S. Rreci   1956   Llaushë 1998 Llaushë
Milaim Bugari 1969 Therandë 1998 Vraniq
Milaim G. Loku 1965   Kotlinë 1999   Kotlinë
Milaim H. Qerimi 1955 Repë (Podujevë) 1999   Repë
Milaim Hetem Bilalli 1979   Shtuticë 1999   Qikatovë
Milaim Isa Salihaj   1962   Shushicë (Istog) 1998   Shushicë
Milaim Isaj. Krasniqi 1998 Pastasel 1998 Bratatin
Milaim Ismet Bajrami   1977   Panorc 1999   Panorc
Milaim Mehdi Beha   1970 Carralevë 1999   Kleçkë
Milaim R. Morina 1958 Denjë 1999 Celinë
Milaim Rexhë Gjocaj 1975   Baballoq 1998   Deçan
Milaim Xh. Thaçi 1971 Kushtendil 1998   -
Milazim Brahim Zekaj 1974   Raushiq 1998   Myleshec
Milazim Fetah Fazliu 1957 Gradicë 1999   Gradicë
Milazim Hasan Kiçina   1972   Baicë   1999   Therandë
Milazim Musli Balaj   1977   Gllarevë 1998   Vuçak
Milazim Qazim Shala 1965   Baballoq 1999   Koshare
Milazim Sadri Mavraj   1966   Staradran 1999   Koshare
Mirali Y. Sejdiu 1963   Smirë 1999   Smirë
MIrsad Abduli                       1980   Haraçinë               2001   Haraçinë
Mirsad Musaj 1971 Samadraxhë 1999 Samadraxhë
Mirsad S. Gashi   1980   Dobërdol 1999   Surdull
Mirsad Zenel Idrizaj 1976 Lubozhdë   1999 Junik
Mizair J. Isma 1964 Rahovec 1998 Rahovec
Muhamet Asllan Gashi   1956   Llapushnik   1999   Poterk
Muhamet Aziz Dervishi   1967   Gradicë   1998   Në kufi  
Muhamet B. Muharremi 1971   Lubishtë 1999 Lubishtë
Muhamet B. Shala 1961 Prapaçan 1998   Prapaçan
Muhamet Hysen Gashi 1972   Buçan 1999   Brezovicë
Muhamet Imer Ukshini 1976 Morinë 1998 Morinë
Muhamet Isuf Gjeli 1978 Likoshan 1998   Likoshan
Muhamet Krasniqi 1973 Peçan 1998 Peçan
Muhamet L. Bardhecaj 1980 Baballoq 1999 Jahoc
Muhamet M. Musliu   1959 Ozdrim 1998   Ozdrim
Muhamet N. Malësori 1955 Krushë 1998 Pashtrik
Muhamet N. Malësori 1955 Krushë 1998 Pashtrik
Muhamet Nuredin Zeneli 1968   Bobaj   1999   Rakoc  
Muhamet Rexhep Gashi 1969   Mitrovicë   1999   Vaganicë
Muhamet Rr. Aliaj 1962 Gërgoc 1998 Spital (Prishtinë)
Muhamet S. Haxhaj 1960   Gllarevë 1978 Dollc
Muhamet S. Kabashi 1978 Krushicë 1999 Jezerc
Muhamet Shaban Çitaku   1969   Çitak   1999   Çitak
Muhamet Ukë Zenunaj 1934   Hereç 1998   Hereç
Muhamet Xh. Sokoli 1969   Llugë 1999 Koliq
Muharrem Fadil Mehmeti 1981   Pakashticë 1999   Koshare
Muharrem H. Samahodaj 1974 Krajkë 1999 Rogovë
Muharrem Haxhi Gashi 1977 Ruhot 1999 Trubuhoc
Muharrem Hoxha 1974   Dushanovë 1998   Astrazub
Muharrem Murat Misini 1935   Prekaz 1998   Dubofc
Muharrem Raif Ibrahimi 1959 Gjilan   1999 Marec
Muharrem Rrustem Lataj 1976 Carrabreg   1998 Carrabreg
Muharrem Sadri Kelmendi 1950   Pejë 1999   Gllavicë
Muharrem Sejdi Morina 1941   Tërstenik 1999   Trubuhoc
Muharrem Smajl Vuthaj 1947   Vrellë   1999   Vrellë
Muharrem Z. Rexha   1957   Ticë   1999 Ticë
Mujdin Qerim Alia 1974   Poroj 1999   Koshare
Mujë Halil Krasniqi 1967   Qabiq   1998   Në kufi
Mujë Jashar Tafili   1968 Shtaricë   1999   Dubravë
Mukadeze Lika   1960   Kaçanik 1999   Rakocit
Murad Muhamed Ali 1969   Algjeri 1999   Koshare
Murat E. Kabashi 1952 Kabash 1999 Kabash
Murat Isuf Dula 1964 Ponoshec 1998 Smolicë
Murat Kadriaj 1966 Budakovë 1999 Budakovë
Murat M. Murati 1956   Llapashticë   1999 Konushefc
Murat Muharrem Haliti 1964   Lubovec 1998   Lubovec
Murat Sahit Krasniqi   1966   Hamidi 1999   Bivolak
Murat Xhemajl Lika 1975   Strazhë 1999 Ivajë
Mursel Rr. Boletini   1977   Mitrovicë   1999   Tamnik
Musa Avdyl Salihu   1970   Jashanicë   1999   Jashanicë
Musa Azem Rexha 1961   Lubovec 1999   Lubovec
Musa Sh. Ahmeti 1945   Radishevë 1998 Radishevë
Musë R. Qerimi 1981 Repë   (Podujevë) 1999 Repë
Musë Selman Begu 1968 Kaqanoll 1998 Kaqanoll
Musë Xh. Hajrizi 1975 Strofc 2000 Mitrovicë
Musli Adem Ymeri 1976 Kremenatë 1999 Marec
Musli Ahmet Berisha 1950   Dush (Klinë) 1999   Dush
Musli Kadri Krasniqi 1966   Negroc 1999 Negroc
Musli Nebih Demaku 1947   Arbri   1999 Terdec
Mustaf ë Xhemajl Abdull. 1969 Popoc 1999 Popoc
Mustafë Beqir Shema 1966 Lubishtë 1999   Lubishtë
Mustafë H. Skënderi 1950   Vojnik 1999 Vojnik
Mustafë Hazir Geci 1964   Llaushë   1998 Llaushë
Mustafë I. Llapashtica 1954 Dyz 1999 Dyz
Mustafë M. Haxhiu   1945 Ternafc 1999   Ternafc
Mustafë Rexhep Abazi   1963   Jabllanicë   1999 Lubeniq
Mustafë Rexhep Qorri   1956   Padalishtë 1999   Padalishtë
Mustafë Sh. Shyti 1945 Oshlan 1998 Oshlan
Mustafë Tahir Shabani 1960   Tërstenik 1999 Trubuhoc
Mustafë Xhemajl Cekaj   1958   Irzniq 1999   Ratush
Muzafer Agushi                     1981   Haraçinë             2001     Luboten
Muzafer Veli Xhaferi           1980   Tanushë             2001     Tanushë
Mynyr B. Thaçi   1965   Kovaçec 1999 Kaçanik
Myrtë Rexhë Zeneli 1976 Jabllanicë   1998 Këpuzë
Mehmet Sylë Çallapeku 1963 Terstenik 1999 Terstenik
Mentor Xh. Gashi 1978 Plloçicë 1999 Plloçicë
Mihrije Jashari 1945 Prekaz 1999 Prekaz
Mirush Kurtesh Dakaj 1962 Cerovikë 1998 Golluboc
Mujë Bahtir Çallapeku 1963 Terstenik 1999   Terstenik
Murat Salih Krasniqi 1967 Hamidi 1999 ?
Murtez Zymet Jashari 1976 Prekaz 1998 Prekaz
Nagip Muharrem Cacaj 1959   Deçan 1998   Deçan
Naim Azem Tiku   1966 Verbofc 1999   Vasilevë
Naim Berisha 1968 Reshtan 1998 Reshtan
Naim Halil Berisha 1977 Sferkë 1999 Beleg
Naim Halil Dreshaj 1970   Prigodë (Istog) 1999   Rogovë
Naim I. Haxhiu 1972   Ternac 1998   Prekaz
Naim Kadri Gashi   1972 Shtuticë 1998 Shtuticë
Naim Malë Bajraktaraj 1967   Isniq 1998   Mylyshec
Naim Metë Nimanaj 1979 Gllogjan 1998   Gllogjan
Naim Qazim Kluna 1961   Poklek 1998   Poklek
Naim Ramadan Berisha   1964 Shtuticë 1998 Shtuticë
Naim Sadri Xhukaj 1977   Strellc 1998   Qafë e Myly.
Naim Sh. Arllati 1979 Brestofc 1999 Koshare
Naim Sh. Beka 1966 Pleshinë 1999 Doganaj
Naim Shin Lataj   1977 Smolicë 1999   Shishman
Naim Xh. Gashi 1978   Sferkë 1998 Rogovë -
Naim Xhafer Gashi 1978 Sferkë 1999   Rogovë
Naim Zenel Zahiti 1969 Vushtrri 1999   Në burg (Dubravë)
Naip G. Berisha 1973 Prizren 1998 Lez
Namim Xh. Terziu 1977 Sllatinë 1998 Jezerc
Naser Ahmet Kodra   1961   Prekaz 1998   Polac
Naser Hajriz Lani   1968   Llaushë 1998   Llaushë
Naser Muhamet Gjeli 1958 Likoshan   1998 Likoshan
Naser Muzli Idrizaj 1966   Kodrali (Deçan) 1998   Gerdaja
Naser Q. Azemi 1967 Stançiq 1999   Gjilan
Naser Rexhë Brahimaj 1976 Jabllanicë   1999   Jabllanicë
Naser Sekiraça 1978   F.Kosovë 1999 Kullaj
Naser Shefki Kelmendi 1976 Karaçicë(Shtime)1998 Gorozhup
Naser Tafaj 1976 Greikoc 1998 Gorozhup
Naser V. Krasniqi 1972 Ratkoc 1998 Ratkoc
Nasip Reshit Bytyçi 1967   Potërç 1999   Potërç
Nasuf Hysen Goxhuli 1977   Makërmal 1999 Kleçkë
Nasuf Qerkin Goshani 1951 Tërstenik 1999 Shtuticë
Nazim Buduri 1973 Hoçë 1999 Koshare
Nazim Haki Hasani 1979 Randobravë 1999 Randobravë
Nazim Kadri Bakiu   1974   Biti e Epërme   1999   Jezerc
Nazim M. Lushaj 1976 Arbanë 1999 Koshare
Nazim Misin Buduri 1973   Hoçë 1999   Koshare
Nazim Mon Lushaj 1976 Dushanovë 1999 Koshare
Nazim T. Kokollari   1974 Vojnoc 1999 Reçak
Nazmi A. Ismaili 1960 Lkenas 1999   Lkenas
Nazmi Brahim Gashi 1977 Shushicë   1998 Shushicë
Nazmi Gashi 1978   Komaran 1998   Padesh
Nazmi Haxhi Muzliaj   1966 Orroberdë   1998   Koshare
Nazmi I. Osmani 1961 Elezaj 1999 Biçec
Nazmi Nebih Gashi   1971   Sferkë 1998   Gjocaj
Nazmi Osman Gradica 1973 Dashinoc 1999 Beleg
Nazmi R. Gashi 1978   Komaran 1998 Në kufi  
Nazmi Xh. Terziu   1977   Sllatinë 1998 Jezerc
Nazmi Xh. Ukzmajli 1972   Jezerc 1998 Jezerc
Nazmi Xh. Zhegrova 1975   Llapashticë 1998 Kaqanoll
Nehat I. Çaka 1971 Bobaj 1999 Rakoc
Nehat Jupa 1975 Studençan 1999 Samadraxhë
Nehat S. Berisha 1953 Lez 1998   Lez
Neshat F. Rexha   1976 Ivajë   1999 Kotlinë
Nesim Esat Krasniqi 1930 Lubeçevë 1998 Lubeçevë
Nesim S. Popaj 1965 Bellacerkë 1999 Bellacerkë
Nevzat M. Çollaku   1968 Kaçanik 1999   Rakoc  
Nexhad F. Kuçi 1968 Kotlinë 1999   Kotlinë
Nexhat Adem Bajrami 1968 Sferkë 1999 Trubuhoc
Nexhat Adem Humaj 1977   Baballoq 1998   Baballoq
Nexhat F. Ramadani 1978 Reçak 1999 Reçak
Nexhat Faik Limani   1975 Reçak   1999   Reçak
Nexhat Q. Fanaj 1965 Grazhdanik 1998   Buçe
Nexhat Shyqyri Gashi 1974 Buçan 1999 B. Lebeniq
Nexhmedin A. Elshani 1964   Ozdrim 1998   Baicë (Istog)
Nexhmedin Bardh Hakaj 1973 Orroberdë 1999   Kaliçan
Nexhmedin Hoti 1979 Samadraxhë 1999 Samadraxhë
Nexhmedin Llumnica 1958   Barilevë   1999 Konushefc
Nexhmedin Refki Morina 1979   Burim   1999   Burim
Nexhmush Qamil Elezi 1979 Kaçanik 1999 Kaçanik
Nexhmush Rexhep Fera 1947   Kaçanik   1999 Rakoc
Nezir A. Demiri                     1981   Kumanovë           2001   Sllupçan
Nezir Halim Elezaj 1977 Morinë 1998 Morinë
Nezir Mustafë Pacolli   1955   Marec   1999 Bullaj
Nezir Salih Mujaj 1968   Vrellë 1999 Vrellë
Nezir Xhevat Imeri 1977 Liqej 1998   Apterushë
Njazi M. Azemi                     1970   Mugillë               2001   Preshevë
Nikë Sokol Hajdaraj   1960   Bardhaniq 1999   Dashinoc
Nikollë Mhil Dodaj 1966 Dujakë 1999 Koshare
Niman Musë Demaj   1978 Vrellë   1998 Koshare
Nimon Bajram Musaj 1953 Kodrali 1998 Bogiqe
Nimon Kadri Kadriu 1976 Stubëll 1998 Tropojë
Nimon Shaban Bajraktari 1947   Rudicë 1998   Dobërdol
Njazi Bajraktari 1980 Pleshinë 1999 Rancë
Njazi Ibrahim Zenuni 1975 Mikushnicë 1999   Llapushnik
Njazi M. Sinani                     1980   Tanushë               2001   Malinë
Njazi Osmani 1964 Gadish 1999   Gadish
Njazi Q. Gashi 1970 Krushë 1999 Krushë
Njazi R. Rexhepi 1967 Sllatinë 1999   Koshare
Njazi Ramiz Rexhepi 1967 Sllatinë 1999   Koshare
Njazi S. Bajraktari 1980 Pleshinë 1999 Rancë
Njomëza Ramë Lipaj 1985 Kamenicë 1999 Studenicë
Nuhi   Bexheti Rexhepi 1982 Randobravë 1999 Randobravë
Nuhi Haxhi Elezaj 1981   Lubizhdë 1999   Shishman
Nuhi Lan Dvorani   1975   Tërstenik 1999   Verbofc
Nuhi Mazreku 1959   Goriç 1998   Luzhnicë (Shtime)
Nuhi Rrustem Berisha 1972   Vasilevë 1998   Vasilevë
Nuhi Sh. Geci 1968   Llaushë 1999 Llaushë
Nuhi Zejnullah Mazreku 1957   Goriq 1998   Luzhnicë
Nuradin M. Gërvalla 1977   Kryshec 1999   Bogiqe
Nuri Gani Bushi   1966   Hani i Elezit 1999   Pustenik
Nysret Ali Shala 1958 Berliq 1999 Berliq
Nysret Ramë Halili   1956 Shtuticë 1999   Shtuticë
Nystret Osman Musa 1979 Mitrovicë 1999 Veskofc
Nystret Xhafer Zymberi   1965 Pasomë               1999   Pasomë (Vushtrri)
Naser Ademi 1965 Gostivar 2001 Tabushë
Nazmi I. Bytyqi 1965 Peçan 1998 Peçan
Nazmi Osmani 1961 Elezaj 1999 Biçec
Nazmi Xhemajl Bashota 1975 Cerovikë 1998 Golluboc
Bazmi Zukë Jashari 1972 Prekaz 1998 Prekaz
Ndriqim Koxhaj 1971 Vlorë 2001 Shkup
Omer Gega 1970 Studençan 1999 Samadraxhë
Orhan Lan Halilaj   1979 Gllogjan 1998   Gllogjan
Osë Sylë Osaj 1975 Novosellë 1999 Rusoli (Pejë)
Osman Demë Tafa 1957 Nivokaz 1999 Nivokaz
Osman Krasniqi 1966   Vukoc 1999   Arllat
Osman M. Luma 1971 Glloboçicë   1999   Ivajë  
Osman Shaban Geci 1943   Llaushë 1998 Prekaz
Osman Xhemë Gjokaj 1939 Terstenik 1999 Terdec
Pajazit Misin Ahmeti   1970 Zhegoc   1999   Zhegoc
Pal Mark Paluca 1975 Trepeticë 1999 Piranë
Patriot Dan Berisha 1982 Lumbardh 1999   Lumbardh
Pëllumb Hysen Ademaj 1966   Ponoshec 1999   Skivjan
Përmet Ilir Vula   1978 Gjakovë 1998   Junik
Përparim A. Thaçi 1976 Landovicë 1998   Bellacërkë
Përparim Ismet Ferizaj 1979   Kodrali 1999   Beleg
Përparim M. Berisha 1981   Tërstenik 1999   Trubuhoc
Përparim Qazim Shala 1982   Prapaçan 1999   Beleg
Përparim Xhafer Krasniqi 1976 Vranoc   1998 Zogaj, Tropojë
Prend Zef Lleshi 1964 Vraniq 1999 Goden
Qamil Ferat Hoti 1968   Jashanicë 1998   Burojë
Qamil Hafiz Ilazi 1948 Kaçanik   1999   Drenushë
Qamil M. Osmani   1963   Kashtanjevë   1999 Mollapolc
Qamil Olluri 1978 Kroimir 1998   Në kufi
Qani M.Luma 1976 Glloboçicë 1999 Ivajë
Qaush Haxhi Fazliu 1961 Bokshiq 1998 Bokshiq
Qaush Haxhi Morina 1950 Qeskovë 1998 Qeskovë
Qazim Ali Hakaj 1957 Orroberdë   1999 Kaliçan
Qazim Hajdar Cimili 1954 Melenicë 1999   Melenicë
Qazim Hamëz Shala 1955   Prapaçan 1999   Kodradiq
Qazim Hazir Dautaj 1952   Gegaj 1998   Babaj Bokës
Qazim Shaban Dobërdalani   1971   Korroticë 1999   Harilaç
Qelë Sokol Ukaj   1980   Lumbardh 1999   Dashinoc
Qemal N.Guri   1962 Nikaj   1999   Biçec
Qemal Shaqiri                       1975   Hasanbeg             2001   Malinë
Qenë A. Qenaj 1958 Ramajë 1999 Pashtrik  
Qamil Shehu ? Dobroshec 2000 Blinajë
Qazim Osman Jashari 1950 Prekaz 1998 Prekaz
Qerim Hus Jashari 1953 Prekaz 1998 Prekaz
Rafet Xh. Goxhufi 1969   Kolaj 1999   Koshare
Ragip Ademi   1982   Zhiti   1999 Pollatë
Ragip Hasan Halilaj 1967   Terdec   1999   Arllat
Ragip J. Bajrami 1964 Reçak 1999 Reçak
Ragip N. Hoti 1948 Krushë 1999 Krushë
Ragip Qaush Morina 1966   Tërstenik 1999   Trubuhoc
Raif A. Krivanjeva 1966   Krivanjevë 1999   Prishtinë
Raif Emin Koraçi 1954 Kovaçec   1999 Ivajë
Raif R. Haliti 1954 Llapashticë 1999 Llapashticë
Raif Sh. Babatinca 1949 Polonicë 1999 Polonicë
Ramadan Beqir Fazliu 1954   Dolak 1998 Në kufi
Ramadan Brahim Morina 1958   Qupevë (Suh.) 1998 Rahovec
Ramadan Çerkin Peci 1973   Mitrovicë 1999   Mitrovicë
Ramadan D. Elshani 1969   Shtime 1998   Pashtrik
Ramadan E. Bytyçi   1964   Arllat 1999   Negroc
Ramadan Gani Salihu   1976   Zaskok 1999   Koshare
Ramadan Islam Muleta 1954 Korroticë 1998   Korroticë
Ramadan R. Thaçi 1962 Kushtendil 1999 Jabllanicë
Ramadan R. Xhakli   1973 Doganaj 1999   Sllatinë
Ramadan Rexhepi 1962   Sojevë 1999 Jezerc
Ramadan Rizah Gllareva 1956 Gllobar   1999   Verbofc
Ramadan Sefer Behrami 1940 Kaqanoll 1998 Kaqanoll
Ramë Ali Lajçi 1946 Pepaj 1999 Pas Hajles
Ramë Bytyçi 1963 Karvansari 1969 Temeçinë (Suh.)
Ramiz Avdyl Rexha 1962 Ponoshec 1998 Smolicë
Ramiz Binak Krasniqi 1974 Denjë 1999 Koshare
Ramiz Jonuz Berisha 1950   Dush 1999   Dush
Ramiz Jonuz Gashi 1958   Sferkë 1998   Gjocaj
Ramiz Ramë Memia 1968 Myhejan 1999 Dubravë (Istog)
Ramiz Sadik Botusha 1974 Baballoq   1998   Baballoq
Ramiz Sadik Brahimaj 1955   Novosellë 1999   Hajle (Rugovë)
Ramiz Sadik Jashari   1971   Prekaz   1998   Prekaz
Ramiz Shala   1970   Kleçkë 1999   Resinofc
Ramiz Shyqeri Ukzmajli 1974   Jezerc   1998   Jezerc
Ramush H. Shalaqi 1974   Dubovik 1998   Mylyshec
Ramush Ilaz Shatroli 1963 Pleshinë 1999   Koshare
Ramush Micë Lajçi 1965   Pepaj (Rugovë) 1999   Hajle
Rasim Misin Sopi 1957   Llapushnik 1999   Negroc
Rasim Rrahman Kiçina 1972   Baicë 1999   Arllat
Refki G. Shala 1970   Kushtendil 1999 -
Refki Hamdi Paçarizi 1977   Dragobil 1998   Kleçkë
Refki Sokol Salihaj   1972   Siçevë 1999   Sferkë
Remzi Azem Agushi 1960   Drenoc 1999   Shkozë
Remzi B. Ademaj 1952 Zhur 1998 Grazhdanik
Remzi B. Maksuti   1971 Lubovec 1999   Lubovec
Remzi Danush Xhaferi   1963   Haraçinë 1999   Koshare
Remzi N. Demolli 1965 Brançë 1998 Brançë
Remzi Pajazit Durmishi 1964 Shipol 1999 Shipol
Remzi Ramë Gllareva   1956 Verbofc   1999   Verbofc
Remzi S. Ukshini 1977 Rahovec 1998 Rahovec
Remzi Shaqir Zharku 1978 Biçec   1999   Kaçanik
Reshat Fazli Çoqaj 1970 Tupec 1999 Rogovë
Reshat Muçaj 1975 Vraniq 1999 Gllaviçicë
Reshat Sherif Shehu 1961 Kaçanik 1999 Rakoc
Rexhë Ali Zeqaj 1968   Strellc 1999   Strellc
Rexhe B. Rexhaj 1969   Kaliçan 1999   Koshare
Rexhë Haxhi Morina 1962   Loxhë 1998   Loxhë
Rexhë Ramë Uka   1962   Bajgorë   1996   Shipol
Rexhë Sadik Qorraj 1961 Carrabreg 1998   Carrabreg
Rexhep Ajet Rexhepi 1935   Çirez 1998   Likoshan
Rexhep Ali Tafa 1973   Bec 1999   Shaptej
Rexhep Bajram Musa 1962 Ceceli (Vushtrri) 1998   Ceceli
Rexhep Brahim Kadriaj 1974   Rastavicë 1998   Rastavicë
Rexhep F. Kukaj 1966   Kabash 1999 Kabash
Rexhep H. Morina 1952   Gllarevë 1999 Terdec
Rexhep Hazir Kastrati   1974   Magjarre 1999   Magjarre
Rexhep M. Mazrekaj 1959 Drenoc 1998 Drenoc
Rexhep Rexhep Bislimi   1966 Ferizaj 1998   Në burg (Ferizaj)
Rexhep Sali Hajdaraj 1962   Shaptej 1999   Sheremet
Rexhep Shaban Sadiku 1954 Nivokaz 1998 Nivokaz
Rexhep Shefki Demiri 1979   Talinofc   1999   Jezerc
Rexhep Tahir Berisha 1970 Lutogllavë 1999 Staradran
Ridvan Qazimi 1963 Ternovc 2001 Ternovc
Rifat   Goxhufi 1969   Lluzhan 1999   Gollak  
Rifat Alush Zeneli 1916 Mazhiq 1998 Mazhiq
Rifat Bekë Shala   1982   Drelaj   1999 Shtupeç
Rifat Fazli Mëziu 1968   Morinë 1998 Në kufi
Rifat R. Dina 1939 Celinë 1999 Celinë
Rifat Sokol Çelaj 1980   Leqinë (Skënd.) 1999   Gjocaj
Rifat Ukë Salihu 1970   Kralan 1999   Kralan
Rifat Xhelil Kastrati 1968   Polluzhë 1999   Koshare
Rifata Hasan Smajli 1973 Kralan 1999 Kralan
Rizah Halit Ahmeti 1980   Vojnik   1998 Turiqefc
Rizah Kadolli 1976 Bukosh 1999 Bukosh
Rizvan H. Bela 1964 Drenushë 1999 Gjurgjedell
Rrahim A. Gërbeshi 1971 Marec 1999 Marec
Rrahim Gërbeshi 1966   Marec 1999   Gërbesh
Rrahim J. Beqiri                   1957   Korenicë             2001     Tetovë
Rrahman H. Murati 1947 Nishefc 1999   Gërbesh
Rrahman Islam Gashi   1938   Llapushnik 1998 Llapushnik
Rrahman Jetullah Tafa   1962 Carralevë   1999   Koshare
Rrahman Murati 1947   Ballaban   1999 Gërbesh
Rrustem Beqir Bruçi 1958 Isniq 1998 Loxhë
Rrustem Nezir Hyseni 1973   Gumnishtë 1999   Melenicë
Rrustem R. Hoti   1961   Morinë 1998 Gradicë
Rushit R. Selmani 1979 Llapashticë 1999 Llapashticë
Rushit Rr. Rushiti 1978   Kopiliq 1998 Turshilë
Ruzhdi Berisha 1952 Buqe 1999 Përroi i Keq
Ruzhdi I. Salihu 1961   Zborc   1998   Zborc
Ruzhdi Jashar Haxhiaj 1971   Raushiq 1998   Myleshec
Ruzhdi Jupa 1974 Studençan 1999 Samadraxhë
Ruzhdi Xhemajl Gjyliqi   1963   Marali 1998 Rahovec
Ryfet Ramadan Krasniqi 1959 Jeskovë 1998 Në Itali
Rafet Isufi 1964 Gjyriçec 1999 Koretin
Ramadan Kastrati ? Karaçevë 1999 Kamenicë
Ramiz Kajtaz Bazaj 1977 Terstenik 1999 Terstenik
Ramiz Sadik Raci 1979 Jellovc 1999 Plluzhinë
Rifat I. Beqiraj 1976 Shaptej 1999 Shavarë
Ristë Mark Prevorku 1966   Dujakë 1999 Dubravë
Rrahim Islam Bajraktari 1978 Çikatovë 1999 Baicë
Sabedin B. Hajda 1960 Rahovec 1999 Brestofc
Sabedin Jashar Prekazi   1979   Mitrovicë 1999   Galicë
Sabit Garip Loku 1979 Kotlinë 1999   Kotlinë
Sabit Lushaj 1975 Greikoc 1998 Gorozhup
Sabit Rrahimi 1958   Dobratin   1999 Dobërdol
Sabit S. Ahmeti 1965   Radishevë   1998   Radishevë
Sabit Sh. Babatinca 1949 Polonicë 1999 Polonicë
Sabit Shabandulla 1964 Rahovec 1999 -
Sabri Hamit Loku 1971 Kotlinë 1999 Kotlinë
Sabri S. Morina 1972 Vranjak 1998 Pashtrik
Sabri Vehbi Krivaça 1975 Kamenicë   1999   Kamenicë
Sadedin Hysen Shehu   1958 Gjakovë 1998   Boka e Devës
Sadik Imer Guri 1970 Nikaj 1999   Biçec
Sadik Lush Avdiaj 1961   Hereç 1998 Koshare
Sadik M. Bega 1976   Jezerc   1999 Slivovë
Sadik Murat Mujota 1939 Mollopolc 1999 Reçak
Sadik R. Haziri   1966   Llaushë 1999 Llaushë
Sadik Ramë Ganiaj 1946 Gjocaj 1998 Jasiq
Sadik Rr. Hoti 1958   Jashanicë 1998 Burojë
Sadik Shala 1966   Kleçkë 1998   Rahovec
Sadik Xh. Osmani 1954 Reçak 1999 Reçak
Sadri Azem Latifi 1963   Prejlep 1998   Voksh
Sadri Azem Zeneli 1951 Jabllanicë   1999   Jabllanicë
Sadri F. Krasniqi 1974 Senoc 1999 Senoc
Sadri Guraziu 1979   Bllacë 1999   Javor
Sadri Hajdar Vishaj 1970 Beleg 1998 Bogiqe
Sadri Ibish Berisha 1962 Grabanicë 2000 Grabanicë
Sadri Rrustem Neziri 1948 Ponoshec 1998 Smolicë
Sadri Rrustem Shala   1972   Cërmjan 1999   Kralan
Sadri Shaban Lokaj 1979 Gjakovë 1998 Neticë
Safet Elshani   1985   Ngucat 1999   Çadrak
Safet Gjinoci   1968   Makërmal 1999   Koshare
Safet Haki Ajeti 1977 Stançiç 1999 Beguncë
Safet Hamdi Rexhepi   1964   Vërrnicë 1999   Vërrnicë (Mitr.)
Safet Imer Gjinoci 1968   Makërmal 1999   Koshare
Safet Kicaj   1975   Greikoc 1998   Greiqec
Safet L.Latifi 1978 Ratkoc 1999 Zatriq
Safet Rexhepi 1980 Gjilan   1999 Koshare
Sahit A. Krasniqi   1975   Ratkoc 1999   Rogovë
Sahit Beqir Baftiu 1952 Zhegoc 1999 Zhegoc
Sahit Mursel Avdyli 1971   Dubofc   1999   Dubofc
Sahit Sejdiu                           1969   Tanushë               2001   Sllupçan
Sahit Tixhaj   1974   Dushanovë   1999   Luzhnicë
Sahit V. Popaj 1958 Bellacerkë 1999 Bellacerkë
Sakip Mustafë Mulaku   1953   Gajre 1999   Në kufi
Sakip Sakip Hysa   1947   Kaçanik   1999   Kukaj
Sakip Xh. Belaqa 1964 Pataçan 1998 Bellacerkë
Sala Sheremet Jashari   1943   Kopiliq 1998   Prekaz
Sali Beqir Çekaj 1956   Broliq 1999   Koshare
Sali Halim Zenuni 1979 Lubishtë   1999   Gorozhup
Sali I. Saramati 1963 Dobrushë 1999 Tiranë (spital)
Sali Latifi                               1961   Hotël                   2001   Mateç
Sali Muhamet Ferizaj 1980   Kodrali 1999   Beleg
Sali Rrustem Gashi 1969 Pejë 1999 Pejë
Sali Shaban Berisha 1938 Greme 1999 Greme
Salih Adem Sejdiu 1972   Vërrnicë 1998   Vërrnicë
Salih B. Vlashi 1975 Kotlinë 1999 Kotlinë
Salih Kelmendi 1983 Bllac 1999 Bllacë
Salih Qerimi 1943 Katunishtë 1999 Dyz
Salih R. Matoshi   1976   Dabishefc   1999   Dabishefc
Salih Skënder Halilaj   1977 Terdec   1999   Fshati i Ri
Salih Zymer Baliu 1974   Jezerc 1998   Jezerc
Sami Feriz Bogaj   1962   Komaran 1999 Komaran
Sami Plakolli 1970   Letanc 1999 Orllan
Sami Rr. Geci 1975   Llaushë   1998 Llaushë
Sami S. Halili 1971 Krushë 1999 Krushë
Sami Sahit Gashi 1958   Arllat   1999   Vaganicë
Sami Tahir Gashi 1974   Prigodë   1999 Vrellë
Sami Ukshini                         1978   Zheger                   2001   Rahovicë
Samir S. Nurkasa 1973 Rahovec 1998 Rahovec
Sedat Aziz Hoti 1975 Krushë 1998 Pashtrik
Sedullah Selman Dibrani   1950   Gradicë 1998 Vërrnicë
Sefedin I.Vitia   1975   Marec 1999   Kullaj
Sejdi Avdyl Ramaj   1965 Smolicë 1999   Rogovë
Sejdi Fazli Shala 1964 Kopiliq   1998   Qupevë
Sejdi M. Sejdiu 1960   Nerodime   1998 Jezerc
Sejdi Smajl Krelani   1951 Verbofc 1999   Verbofc
Selaim Dervish Sylaj   - Gllogjan 1999 Lubeniq
Selajdin A. Shabandulla 1964 Rahovec 1998 Rahovec
Selajdin H. Berisha 1953 Lez 1998   Lez
Selajdin Mullabazi 1970   Rahovec 1998   Opterushë
Selatin Xhelil Gërgjaliu 1950 Studime 1999 Studime
Selim A. Berisha 1959 Brestofc 1999 Brestofc
Selim Halil Berisha 1950 Drenovc (Pr.) 1999 Denovc
Selim Imer Shehu 1965 Kaçanik 1999 Pashtrik
Selim Ismajl Bislimi 1976   Nishefc 1999 Galicë
Selim Qerim Salihu 1963   Gërgoc 1999   Gërgoc
Selim S. Rekaliu   1976   Dobratin   1998 Dobratin
Selim Shaip Selimi 1978 Belinc   1998 Pashtrik
Selim Veselaj 1977 Reçan 1999 Bukosh
Selma Tahir Dukaj 1960 Drenoc 1998 Drenoc
Selman Bekë Lajçi   1952 Rugovë   1999   Rugovë
Selman Brahim Lokaj   1950 Sllup 1998   Koshare
Selman Rifat Raci   1974   Siçevë 1999 Kernicë
Selman Zhuj Morina 1940   Loxhë 1998   Loxhë
Selver B. Maçkaj 1967 Lubiçevë 1999 Gorozhup
Selver Bajram Kryeziu 1969 Rogoçicë 1999   Koshare
Selvete Hamëz Jashari   1977   Prekaz   1998   Prekaz
Serbeze B. Gashi 1981 Baran 1999 Turjakë
Shaban Ali Gola   1970 Gjakovë 1998 Junikut
Shaban B. Avdiu   1971   Bellopojë 1999 Sharban
Shaban Bislim Shabani 1949   Açarevë 1999 Makërmal
Shaban Fetah Hajzeraj 1979   Veriç 1999   Koshare
Shaban Fetah Hajzeraj 1979   Veriq   1999 Koshare
Shaban Gashi 1973 Reshtan 1998 Reshtan
Shaban Halil Smajli 1976 Nakull 1999 Pavlan
Shaban Haxhi Kelmendi 1954   Kusuriq 1999   Buçan
Shaban I. Morina 1967 Rogovë 1999 Rogovë
Shaban Iballi   1971   Bllacë   1999   Bllacë
Shaban Isë Salihaj 1950   Shushicë (Istog) 1998 Shushicë
Shaban Murat Jashari 1924   Prekaz 1998   Prekaz
Shaban Nuredin Krasniqi 1961 Zhilivodë 1999 -
Shaban R. Ukshini                 ?       Zheger                   2001   Rahovicë
Shaban Rexhë Kasumaj 1954   Lloqan 1998   Lloqan
Shaban S. Morina 1973 Rogovë 1999 Rogovë
Shaban Ukë Elezi 1958 Sllatinë   1999 Sllatinë
Shaban Zeqë Mazrekaj 1967 Voksh 1998 Junik  
Shabi A. Gërbeshi 1971   Marec 1999   Gërbesh
Shabi F. Kajolli 1961 Shkup 1999   Koshare
Shahin Baftiu 1959 Zhegoc 1999   Pashtrik
Shahin Brahim Krasniqi   1963   Majanc 1998 Në kufi
Shahin I. Krasniqi 1965 Majanc 1998 -
Shahin Qerim Jashari 1973   Prekaz 998   Prekaz
Shahin R. Gashi 1955   Dobërdol 1999 Kaqanoll
Shahin Rifat Syla 1942   Kollë 1999   Vushtrri
Shaip Emin Kolludra 1974   Vushtrri 1999   Pantinë
Shaip Pacolli 1950 Marec 1999   Marec
Shaip Smajl Gllareva 1963 Verbofc   1999 Verbofc
Shani M. Hoti 1954 Polluzhë 1998 Polluzhë
Shaqir Berisha   1969 Reçak   1999 Reçak
Shaqir Kuka 1942 Bobaj   1999 Kukaj
Shaqir Ramë Tahiraj 1966 Novosellë 1999   Novosellë
Shaqir Z. Shaqiri 1969 Reçak 1999 Reçak
Shaqir Zekë Parçarizi   1945   Dragobil   1999   Dragobil
Shefik Miftari                         ?       Gjilan                   2001   Sllupçan
Shefket Ahmet Muhadini   1973 Topillë 1999   Reçak
Shefket Nazim Fera 1969   Kaçanik   1999 Rakoc
Shefki A. Kuleta 1970 Tërnavë   1999   Penuhë
Shefki Hamit Thaçi 1971 Rogovë 1999 Rogovë
Shefqet Ahmet Panxhaj       1960   Kusuriq       1999     Kosuriq
Shefqet Curr Zukaj 1945   Beleg 1998   Beleg
Shefqet Fazli Mustafaj 1969 Gllogjan 1999   Koshare
Shefqet Halit Thaçi 1976 Rogovë 1999 Rogovë
Shefqet K. Shala   1975   Kopiliq i Po.   1998   Llaushë
Shefqet M. Berisha 1953 Lez 1998   Lez
Shefqet N. Hasanaj   1962   Gllarevë   1998   Në kufi
Shefqet S. Zeka 1977 Prishtinë 1998 Çikatovë
Shefqet Selim Aliaj   1969   Hereç 1998 Koshare
Shefqet Selim Rexha 1962 Ponoshec 1998 Smolicë
Shefqet Shaban Dervishaj 1975   Kralan 1999 Kralan
Shehadin Sh. Berisha 1978 Lez 1998 Lez
Shemsedin Ibrahim Suma   1966   Hani i Elezit 1999 Pustenik
Shemsedin P. Haxhiu   1973   Ternafc 1998 Prekaz  
Shemsi Arif Ahmeti 1969 Zasellë 1998   Melenicë
Shemsi Jusufi 1968   Dumnicë 1999   Dumnicë
Shemsi Ukë Musliaj 1958   Shaptej 1999   Shaptej
Shemsi Xhafer Istrefi 1977   Vushtrri   1999   Melenicë
Shenasi Ibrahimi                   1967   Sllupçan               2001   Sllupçan
Shëndet S. Popaj 1981   Bellacerkë 1999 Bellacerkë
Sheqir Avdullah Avdiu 1980   Zhabar 1999   Tamnik
Sherif   B. Muçaj 1973 Prizren 1999 Lubizhdë
Sherif Buçaj 1966 Budakovë 1999 Budakovë
Sherif Metë Duraku   1960   Murgë 1999 Dollc
Sherif Musë Brahimaj 1957   Novosellë 1999   Husaj
Shkëlzen Hilmi Haradinaj 1970 Gllogjan 1999   Zhebel
Shkëlzen I. Dragaj 1962 Pejë 1999 Reti
Shkëlzen Imer Brahimaj   1971 Skivjan 1999   Ramoc
Shkëlzen M. Dobra 1968   Kryshec 1998 Mitrovicë
Shkëlzen Sylë Syla 1977 Morinë 1998 Morinë
Shkëlzen Xh. Hasanaj 1967 Vranoc 1999 Vitomiricë
Shkëlzen Zeqë Gacaferri 1971   Junik 1998   Zhare
Shkodran Hysen Fejzaj 1980 Radafc 1999 Istog
Shpend Halil Mazrekaj 1981 Deçan 2001 Tanushë
Shpend S. Berisha 1960 Volljakë 1999 Gorozhup
Shpend Zeqë Malaj 1969 Gllogjan 1999   Ratishë
Shpëtim Idriz Bojku 1979   Pejë   1999   Koshare
Shpëtim Sahit Bobi 1974   Lubeniq 1998   Bogiqe
Shpëtim Z. Robaj 1957 Prizren 1998 Abri
Shukri Xh. Hoti 1976 Krushë 1999 Krushë
Sinan Abaz Hoti 1974 Krushë 1998 Pashtrik
Sinan Brahim Gashi   1970   Qupevë 1998   Panorc
Sinan Gegollaj 1971 Lugishtë 1999 Lugishtë
Sinan Haradin Morina 1968 Rixhevë   1999   Dashinoc
Sinan Hazir Rexha 1977 Ponoshec 1998 Smolicë
Sinan Hodaj 1976 Samadraxhë 1999 Samadraxhë
Sinan Latif Berisha 1971   Vasilevë 1999   Vasilevë
Sinan Sahit Thaçi 1962   Zojz (Gjakovë) 1999   Koshare
Skënder Alushani 1968   Komaran 1998   Verboc
Skënder Bytyçi 1974 Nishor 1999 Gallushë
Skënder F. Karaxha 1967 Çitak   1998 Gllobar
Skënder H. Gashi 1970 Dobërdol 1999 Pakashticë
Skënder Hameli 1959 Mazrek 1999 Pashtrik
Skënder Haxhi Çeku 1955   Qyshk   1998 Loxhë
Skënder J. Kastrati 1964 Malësi e V. 1998 Bellacerkë
Skënder Liman Shala 1977   Vuqak   1998   Kosmaç
Skënder M. Latifi 1970   Piranë 1999   Jeshkovë
Skënder M. Rexhepi 1965 Mrasor 1999 Bellacerkë
Skënder Malush Maraj 1960 Vrellë 1999   Vrellë
Skënder Metallari                 1972   Shkup                   2001   Haraçinë
Skënder Mujë Skënderi 1954   Vojnik 1999 Vojnik
Skënder Mulaku   1976   Komaran 1999   Komaran
Skënder N. Qarri 1973 Shtime 1999   Reçak
Skënder Qazim Hajdari 1969 Hereç 1998 Koshare
Skënder R. Mrasori 1965 Mrasor 1999 Bellacerkë
Skënder Rr. Zejnullahu 1976 Besianë 1998 Llapashticë
Skënder Saqip Salihu   1965   Smirë 1999   Smirë
Skënder Shaban Gega 1981   Turjakë   1999   Llugagji
Skënder Ymer Ademi 1947 Drenoc 1998 Drenoc
Skënder Z. Salihu 1972 Mollopolc 1998 Shtime
Skifter M. Arifi                     1976   Gjilan                   2001   Sllupçan
Smajl Asllan Jashari   1951 Prekaz   1998   Prekaz
Smajl R. Kabashi 1978 Tomoc 1999 Zllakuçan
Smajl Tafil Fetahaj 1980   Vrellë 1999 Vrellë
Sokol   Muzli Sejfiaj 1970 Gllogjan 1998   Carrabreg
Sokol J. Preteni 1969 Melenicë 1999 Tamnik
Sokol M. Sopi 1977 Prishtinë 1999 Marec
Sokol Zeqir Nikçi 1938 Pecaj 1999 Hajle
Suad Isen Brava 1982   Pustenik 1999 Në burg (Dubravë)
Sylë Ali Balaj 1961   Gllarevë   1998 Vuqak
Sylë Bytyçi 1972   Arllat 1999   Divjakë
Sylë Jakup Morina 1968 Gjergjicë 1998 Gjakovë
Sylë Januz Bezaraj 1981   Rashiq 1999   Maznik
Sylë Kadri Çeta 1968 Trubuhoc   1999   Kaliçan
Sylejman Adem Shala 1970   Vidishiq 1999   Shkozë (Mitrovicë)
Sylejman M. Bytyçi 1960 Opterushë 1999 Bellanicë
Sylejman M. Kolludra 1941 Pirç 1999 Pirç
Sylejman Mustafë Abdyli 1978 Morinë 1998 Morinë
Sylejman N. Jashari 1980 Prapashticë 1999 Prapashticë
Sylejman Remzi Kuka 1969   Kaçanik   1999   Kaçanik
Sylejman Statofci 1965   Batllavë 1999 Batllavë
Sylejman Zeqir Elshani 1957   Gllobar 1998   Në kufi
Sabrie Zymer Jashari 1978 Prekaz 1998 Prekaz
Sadik H. Shala 1966 Kleçkë 1998 Rahovec
Sadik Hys Jashari 1933 Prekaz 1998 Prekaz
Sadik M. Bega 1976 Jezerc 1999 Slivovë
Sadik Murat Mujota 1939 Mollapolc   1999 Reçak
Sadik Osmani 1954 Reçak 1999 Reçak
Sadik R. Haziri 1966 Llaushë 1999 Llaushë
Sadik Ramë Ganiaj 1946 Gjocaj 1998 Jasiq
Sadik Rr. Hoti 1958 Jashanicë 1998 Burojë
Sadik Rrustem Hoti 1958 Jashanicë 1998 Burojë
Sadri Azem Latifaj 1963 Prejlep 1998 Voksh
Sadri Azem Zeneli 1950 Jabllanicë 1999 Jabllanicë
Sadri F. Krasniqi 1979 Senoc 1999 Senoc
Sadri Guraziu 1979 Bllacë 1999 Javor
Sadri Hajdar Vishaj 1970 Beleg 1998 Bogiqe
Sadri Ibish Berisha 1962 Grabanicë 2000 Grabanicë
Sadri Rrustem Neziri 1948 Ponoshec 1998 Smolicë
Sadri Rrustem Shala 1972 Cermjan 1999 Kralan
Safet Zeqir Peci 1974 Mitrovicë 1999 Gorozhubë
Salih Selman Bytyqi 1956 Shkozë 1999 Shkozë
Sami Gashi 1972 Arllat 1999 Arllat
Sejdi Avdyl Ramaj 1965 Smolicë 1999 Rogovë
Selman Xhemë Gashi 1967 Plloçicë 1998 Golluboc
Shaban Ukë Sejfijaj 1969 Gramaçel 1998 Gramaçel
Shani M. Hoti 1954 Polluzhë 1998 Polluzhë
Shefshet Jashar Bazaj 1952 Terstenik 1999 Terstenik
Shemsi Isufi 1962 Rahovicë 1999 Rahovicë
Sinan Ramadan Jashari 1932 Prekaz 1998 Prekaz
Smajl Bazaj 1980 Terstenik 1998 Prekaz
Smajl MustafëThaçi 1980 Poterk 1999 Kosmaç
Sokol Rexhep Elshani 1950 Krajkovë 1999 Vukoc
Tafil Brahim Kasumaj 1950   Lloqan 1998   Lloqan
Tafil N. Zyberi 1962 Drenoc 1998 Bellacerkë
Tafil Veli Osmani 1971   Shipol 1999   Koshare
Tahir Abaz Mazrekaj   1962   Sllup 1998   Koshare
Tahir H. Gashi 1979 Landovicë 1999   Jeshkovë
Tahir Nasuf Goshani 1969 Tërstenik   1999   Shtuticë
Tahir Ramë Memia 1962 Myhejan 1998   Në kufi
Tahir Salih Shala 1965   Loxhë 1998   Loxhë
Tahir Sinani 1964 Bujan (Tropojë) 2001 Tanushë
Tamil Beqir Shala 1956 Kushnin 1998 Kushnin
Tasim Ukë Elezi   1975   Radafc (Pejë) 1999   Vrellë
Tefik Babatinca 1942 Polonicë   1999 Polonicë
Tefik Raka 1939 Kaçanik 1999 Në burg (Dubravë)
Tefik Veli Zymberi   1961 Verbicë   1999   Zhegoc
Tomë Rrok Gjokaj   1973 Dashinoc 1999   Gjakovë
Tahir Rexhep Aliaj 1940 Drenoc 1998 Pejë
Ukë Misin Shabanaj   1970   Hereç   1998 Koshare
Ukë Ramë Çelaj 1970   Strellc 1999   Strellc
Urim Gani Mehmeti 1975 Cërnicë 1999   Koshare
Ukshin Qerim Jashari 1977 Prekaz 1998 Prekaz
Vahid Ukë Ukaj 1960   Piranë 1999   Durrës
Valdet Gashi 1976 Dubravë 1999 Dubravë
Valdet Muzli Kuqi 1969   Deçan 1998   Carrabreg
Valdet S. Xhemajli 1976   Abri 1998   Abri
Valdete Rifat Jashari 1983   Prekaz 1998   Prekaz
Valjant Njazi Ferizaj 1975   Kodrali 1999   Beleg
Valon Hamdi Mala 1981 Gjakovë 1998   Gllogjan
Valon Muharrem Gashi 1979 Buçan 1999   Buçan
Valon Myrtaj 1978 Dubravë (Istog) 1999 Samadraxhë
Valon Sokol Shala 1977   Loxhë 1998   Loxhë
Vehbi Asllan Hasanaj 1967   Hereç   1998 Koshare
Vehbi Ejup Hoxha 1951   Kraikovë 1998 Kraikovë
Veli Adem Nocaj 1968   Dujakë 1998   Koshare
Veli B. Ballazhi 1978 Hani i E. 1998 Pashtrik
Vesel M. Demaku   1946   Abri 1998   Abri
Vesel S. Muharremi 1956   Mikushnicë   1998   Mikushnicë
Vesel Sejdi Avdyli 1978   Drenoc   1999   Rogovë
Vezir Hazir Kolshi 1970   Baicë e Kolshit 1999 Terpezë
Vezir Hysen Ademaj 1971   Sheremetaj 1998   Dobrosh
Vezir N. Jashari 1975 Gadish-Ferizaj   1999 Jezerc
Visar Besim Juniku 1978 Gjakovë 1999   Gjakovë
Visar Idriz Miftari 1981   Gjakovë   1999 Kralan
Visar M. Hoti 1979 Ratkoc 1999 Zatriq
Visar Sh. Krasniqi                 1979   Drenoc                 2001   Hotël
Vllaznim Avdyl Jetishi 1978 Brekoc 1998 Deve
Vesel Halit Nebihu 1975 Domanek 1998 Shushticë
Xajë Sahit Jashari 1955   Strofc 1998   Strofc
Xhafer A. Abdullahu 1962 Açarevë 1899   Açarevë
Xhafer Bekë Krasniqi 1953 Junik 1998 Junik
Xhafer H. Vehapi 1975 Zatriq 1998   Zatriq
Xhafer Haxhi Lipoveci 1974   Gjakovë 1999   Koshare
Xhafer Hysen Mehmetaj 1972 Zabllaç   1999 Vrellë
Xhafer Isuf Haskaj 1960 Cercë (Istog) 1999 Vrellë
Xhafer Latif Gashi 1960   Perçevë 1998   Gjocaj
Xhafer Musë Balaj 1971 Isniq 1998 Isniq
Xhafer Rexhë Thaçi 1964   Gjakovë 1999   Koshare
Xhafer Z. Nurkasa 1969 Rahovec 1998 Rahovec
Xhavit Bajraktari 1962 Samadraxhë 1999 Shirokë
Xhavit Bajram Hasani   1977   Poklek 1999   Korroticë
Xhavit Haradin Bislimi 1956   Prekaz 1998   Dubofc
Xhavit Haxhë Dobra 1965   Kryshec   1998 Polac
Xhavit Isuf Uka 1949 Açarevë 1998   Terdec
Xhavit Kelmendi 1977   Karaçicë 1998 Terpezë
Xhavit Kozhani 1966   Ribar (Lipjan) 1999   Zborc
Xhavit R. Islami 1964 Piskotë 1999 Beleg
Xhavit S. Popaj 1969 Bellacerkë 1998 Bellacerkë
Xhavit Salih Fetahu 1952   Skivjan   1999   Sheremetaj
Xhavit Salih Lajçi 1976   Pepaj 1999   Hajle
Xhavit Sylaj 1962 Sllapuzhan 1999 Gallushë
Xhavit Tahir Çufaj 1969   Dardania 1998   Loxhë
Xheladin Azem Salihu 1964 Gërgoc 1999   Bardhaniq
Xheladin H. Xheladini 1976   Carralevë 1998   Pashtrik
Xheladin Kurtaj   1974 Gabrricë 1998   Gabrricë
Xheladin M. Kurtaj 1974   Gabrricë 1998 Gabrricë
Xhelal A. Gashi 1967 Hoçë 1999 Zaqisht
Xhelal B. Hajda 1967 Rahovec 1998 Opterushë
Xhelal Zenun Morina 1980   Tërstenik 1999   Trubuhoc
Xhemajl A. Mehmeti 1944   Plluzhinë 1998   Hade
Xhemajl Halil Agushi 1981   Drenoc 1998   Deve
Xhemajl Idriz Avdullahu 1964   Gjakovë   1999   Shishman
Xhemajl Metë Fetahaj 1964   Raushiq 1999 Koshare
Xhemajl Nuredin Kuçi 1977 Kotlinë   1999 Kotlinë
Xhemajl Osman Haxha 1975 Maxhere 1999 Melenicë
Xhemajl Rama 1971 Reçan 1999 Budakovë
Xhemajl Rexhaj 1961 Papaz (Suh.) 1998 Llanisht
Xhemajl Sejdë Mazrekaj   1969   Sllup   1998   Koshare
Xhemajl Z. Ademi 1979   Lubishtë   1999   Lubishtë
Xhemajli Bytyçi 1974 Peçan 1998 Peçan
Xhemajli H. Gashi 1960 Hoçë 1999 Zaqisht
Xhemajli Xh. Hoti 1963 Krushë 1999 Krushë
Xhemë Ajet Qorri   1974   Gllogoc 1999   Abri
Xhemë Gegollaj 1978 Lugishtë 1999 Lugishtë
Xhemil Krasniqi 1950   Hoqë 1998 Hoçë (Prizren)
Xhemsedin I. Suma 1966 Hani I E. 1999 Pustenik
Xhemshir Emin Xhemshiri 1957 Petrovë 1998 Petrovë
Xhemshir Haziz Islami 1973 Mikushnicë 1999   Koshare
Xheva A. Lladrofci   1955   Drenoc-Klinë 1998 Gllanasellë
Xhevat A. Berisha 1961 Lez 1998 Lez
Xhevat A. Elshani 1979 Brestofc 1999 Brestofc
Xhevat Abaz Kajtazi 1968 Shishman 1999 Ramoc
Xhevat H.Demaku 1974 Abri   1999 Abri
Xhevat Haxhi Demaku 1974   Abri 1999   Abri
Xhevat I. Kasapi 1072 Rahovec 1998 Rahovec
Xhevat M. Sejfiaj 1972 Gllogjan 1998 Në kufi
Xhevat Qaush Nitaj 1978   Voksh 1999 Koshare
Xhevat Ruhan Jusufi 1953 Vidishiq 1999 Smrekonicë
Xhevat Salih Shala 1971 Kopiliq   1998 Açarevë
Xhevdet Abaz Kajtazi   1964 Shishman 1999   Ramoc
Xhevdet Ali Krasniqi 1969   Vojnik 1999 Rakinicë
Xhevdet Faik Guri 1971 Nikaj (Kaçanik) 1999 Koshare
Xhevdet I. Krasniqi 1970 Denjë 1998 Pashtrik
Xhevdet Kadri Dobrani 1976   Izbicë   1999 Izbicë
Xhevdet Mexhit Ahmeti 1982 Mazhiq 1999 Reshan
Xhevdet Munish Misini   1977   Prekaz   1998   Gradicë
Xhevdet Qazim Morina 1977   Astrazub 1999   Astrazub (Mal.)
Xhevdet Rrustem Loshaj 1970   Carrabreg 1999   Koshare
Xhevdet Shaban Hoti 1978   Jabllanicë 1998   Jabllanicë
Xhevdet Sylë Plava 1959   Cërmjan 1998   Jasiqit
Xhezair Xhafer Syla 1975   Grabanicë 1998   Grabanicë
Xhezair Zeqir Bela 1974   Drenushë 1999   Gjurgjedell
Xhevat Haxhi demaku 1974 Abri 1999 Abri
Xhevat Shaban Thaçi 1969 Poterk 1998 Në Kufi
Xhelal Sopi 1977 Petroc 1999 Gorozhub
Ylber Z. Fanaj 1979 Vërmicë 1998 Vërmicë
Ylli Morina 1972   Gjakovë 1999   Gramaçel
Ymer M. Bytyçi 1956 Nishor 1998 Morinë
Ymer S. Shala. 1971 Miradi (F. Kos.) 1999 Abri
Ylber Zenel Fanaj 1979 Vërmicë 1998 Poterk
Zahide Shaban Jashari   1924   Prekaz 1998   Prekaz
Zahir I. Neziri 1972 Burrnik   1999 Jezerc
Zahir Pajaziti 1962   Turiqicë 1997   Pestovë
Zahir Sadik Agushi 1951 Drenoc 1999 Në burg (Dubravë)
Zaim Zeqiri                           1966   Vaksinc               2001   Vaksincë
Zaim Muçaj 1969 Vraniq 1999 Vraniq
Zaim Qazim Bajrami 1964   Izbicë   1999 Izbicë
Zarife Bahtir Jashari   1950   Prekaz 1998   Prekaz
Zef Rrok Berisha 1980   Dashinoc   1999   Dashinoc
Zejnullah Rr. Zena 1967 Sojevë 1999 Koshare
Zekë Haxhi Hasan Metaj 1975   Strellc 1999   Në burg (Dubravë)
Zeki Xhevat Shulemaja 1974 Prishtinë 1999 Koshare
Zekir Musa Dardhishta 1978 Kaçanik 1999   Koshare
Zenë Ferat Veseli   1955   Açarevë 1999   Shkozë
Zenel Curraj 1973 Greikoc 1998 Gorozhup
Zenel Morina 1965 Stravuçinë 1998 Stravuçinë
Zenel Tahir Mëziu 1972   Morinë 1998 Në kufi
Zenun M. Mataj   1975   Baballoq 1998   Pagarushë
Zenun Rr. Çoqaj 1952 Romajë 1999 Gjonaj
Zeqë Idriz Istrefaj 1969   Strellc 1999   Strellc
Zeqir Isuf Gashi 1974   Buçan 1999   Buçan
Zeqir Rexhep Rexhepi 1968   Vërrnicë 1999   Zmiq (Mitrovicë)
Zeqirja Hasani                       1979   Shkup                   2001   Haraçinë
Ziaver Ali Vllasaliu 1972 Marec 1999   Marec
Zymer Adem Krasniqi 1966   Astrazub 1999   I zhdukur
Zymer H. Goxhuli   1965   Makërmal   1998   Makërmal
Zymer Dan Tahiri   1946 Açarevë 1998   Shkozë
Zenel Shefqet Thaqi 1977 Poterk 1999 Poterk
Afrim Halil Hysenaj
Alban Qorraj
Gani Shala
Hajriz Kryeziu
Halil Sejfijaj
Hamzi Mataj
Hamzi Zeqiri
Hasan Latifi
Hesat Qarri
Isuf Gashi
Liri R. Gashi
Naim Lubofci
Nuhi Ahmet Kelmendi
Sadri Kastrati
Shaban Bytyqi
Shaqir Tëshana
Visar Mataj
Shpend Llogami
Lufter Bica
Ndriçim ?
Gursel ?
Bexhet Shaban Hamza
Afrim Bajraktari
Agim Bajrami
Agron Krasniqi
Arsim Sylejmani
Bedri Erisha
Elmi Morina
Eshref Zhuniqi
Haxhi Kleçka
Isa Morina
Kreshnik Popaj
Naim Sahiti
Nazmi Hasani
Osman Rexhepi
Ramadan Mazreku
Ramiz Krasniqi
Sabri Gashi
Sami Nalli
Shani Kastrati
Sylejman Bytyqi
Adem Ukë Mazreku
Agim Ismail Muja
Arif Shpend Dautaj
Artan Xhemë Kovaçi
Astrit Hekuran Suli
Astrit Selman Prushi
Besnik Azem Brati
Bilal Hazir Breçani
Dinë Alush Koleci
Enver Vila
Fatmir Doçi
Hazir Malaj
Hamdi Muharrem Mula
Isa Peshk Malaj
Mehriman Ukë Dauti
Naim Hajda Cema
Qazim Hazir Dautaj
Ramë Mustafë Geca
Xheladin Dautaj
Xhem Sadri Bardhoshi
Xhevat Ajet Lleshi
Back To Home Page-Kthehu Mbrapa